Zřizovatel:

C.20 MAZURKA II Z NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

Píseň jako v C.19

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Vnější paže napjaty ve směru tance.
1.-3. takt: 3 mazurkové kroky vpřed, vykročí vnější noha.
4. takt: Obrat třemi kroky skoro na místě o 180° doleva ( CH couvá). Vykračuje opět vnější noha.
5. – 7 . takt = 1 . – 3 . takt. ale opačnou nohou. Dvojice postupuje stejným směrem po kruhu (proti směru hodinových ručiček). Při mazurkových krocích se natočí mírně hlavou přes rameno.
8. takt: Třemi kroky skoro na místě zpětný obrat o 180° doprava (D couvá). Vykračuje stejná noha jako při mazurkových krocích v 5. – 7. taktu.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují po celý tanec. Popis kroku mazurky vydupávané v i z u mazurky z Rouchovan (B.10) nebo.

Tančí a hrají jako v C.19.