Zřizovatel:

C.16 KALAMAJKA III Z KRÁSNÉHO

Píseň jako v C.14
Další trojicový variant kalamajky z Krásného se liší od trojicového variantu C. 15 pohyby volné nohy v sudých taktech. Volná noha nepřiklepává k noze poskočné, ale například v 2. taktu a), kdy při poskoku C H na levé noze na místě pravá noha vymrští v koleně přednožmo zevnitř dolů. Obě D totéž opačnou nohou.
Tančí a hrají jako v C.15 .