• English

Zřizovatel:

C.17 KŘIŽÁK Z BLATIN

Tančí čtyři dvojice v postavení do kříže, D po pravici CH. CH i D v každé dvojici mají připraveny ruce v potlesku před tělem.

Figura A
1 . – 8 . takt: První a třetí dvojice postupují proti sobě drobnými vypérovanými krůčky po přední části chodidel (v každém taktu dva, vykročí vnější noha), tleskajíce současně pravou dlaní do levé. Procházejí na protější místo volným průstupem: vyhnou si navzájem doprava, takže D jsou na kraji a CH uprostřed. Na protějším místě v 7. – 8. taktu se otočí o 180° čtyřmi krůčky doleva ( C H couvá). Skončí opět čelem proti sobě. Druhá a čtvrtá dvojice na svých místech přešlapuje ve stejném rytmu za doprovodu potlesků.
9. – 16. takt = 1 . – 8 . takt, nyní však první a třetí dvojice stojí na místě, přešlapuje a tleská a místa si vyměňují dvojice druhá a čtvrtá.
17. – 18. takt: První a třetí dvojice jdou opět k sobě jako v taktech 1.-8.
19. – 20. tak: Při setkání uprostřed se uchopí se svým protějškem ve volném objetí pravými boky u sebe a osmi krůčky se otočí jednou kolem.
21. – 22. takt: První a třetí dvojice se pustí a pokračují v původním uspořádání (D po pravici CH) na protější místo, kde se otočí opět o 180° doleva.
23. – 24. takt: Dvojice se na protějším místě čtyřmi krůčky otáčejí o 180° doleva.
Od taktu 21. – 22., kdy první a třetí dvojice po společné zátočce uprostřed odchází dále k protějšímu místu, vychází druhá a čtvrtá dvojice čtyřmi drobnými krůčky do středu kruhu.
23. – 24. takt: Druhá a čtvrtá dvojice se otáčí uvnitř se svým protějškem ve volném objetí pravými boky u sebe jednou kolem a první a třetí dvojice se zatím otáčí na protějším místě doleva opět čelem do středu.
25. – 32. takt = 17. – 24. takt. Dvojice první a třetí a druhá a čtvrtá se vracejí na svá místa stejným způsobem se společnou otáčkou dvojic uprostřed.

Figura B
Nápěv figury A se opakuje.
1. – 8. takt: Všechny dvojice se uchopí za vnitřní paže v připažení. První a třetí dvojice postupuje k sobě drobnými krůčky a uprostřed při setkání utvoří první dvojice bránu, kterou podchází druhá dvojice. Přejdou až na protější místo, kde se opět otočí o 180° doleva. Druhá a čtvrtá dvojice zatím stojí na svých místech.
9. – 16. takt: Totéž dvojice druhá a čtvrtá. Bránu tvoří dvojice druhá.
17. – 32. takt = 1. – 16. takt, ale nyní se dvojice vracejí na svá místa a bránu dělá druhá opačná dvojice. Následuje tušovací část. Prvnímu tanečníkovi přinesl šenkýř tuplák s pivem, tanečník jej uchopí oběma rukama asi ve výši obličeje.
33. – 42. takt: První tanečník s pivem obchází krůčky uvnitř kruhu ve směru hodinových ručiček. Ostatní dvojice se spojí do řetězu včetně tanečnice z prvního páru a točí se protisměrně drobnými krůčky.
43. – 52. takt: Tanečník s pivem i kruh se otočí protisměrně a otáčejí se opačným směrem.
Po skončení této části jsou opět všichni na svých místech. Hudba zahraje tuš, první tanečník si připije, ostatní stojí ve vázaném kruhu čelem do středu. První tanečník předá pivo své tanečnici, která vstoupí do středu knihu, který se mezitím opět uzavřel a opakuje se celá tušovaci část. Dívka s pivem uprostřed kola se otáčí na místě nejprve kolem vlastní osy vpravo. Kolo se točí protisměrně. Při repetici této části v dalších osmi taktech se otáčí doleva a kruh se vrací zpět. Následuje tuš, při kterém všichni stojí a D si připíjí. D z prvního páru předá pivo sousednímu tanečníkovi z druhého páru atd. Tato část se opakuje až si všichni připijí a tanec t ím skončí.
S výjimkou prvního tanečníka se všichni ostatní tanečníci a tanečnice při tuši otáčejí uprostřed kruhu na místě kolem vlastní osy.
Při pohybu kola doprava vykračuje pravá noha a při změně směru opět pravá noha. která na začátku osmicovitě překříží před nohu levou.

Tančí a hrají členové souboru Studánka ze Žďáru nad Sázavou Jiří Faldík /1966/ a Jana Rosecká /1964/, Stanislav Jozífek /1971/ a Saša Macháčková /1976/, Zdeněk Koukola /1975/ a Hana Vašková /1975/, Michal Topinka /1973/ a Jana Smetanová /1961/, pivo nosí Petr Štěpán /1971/, muzika jako v C.11.