B. 11 HOSAR I Z DRYSIC

Hosar sem bel, hosar bodo, černy čižme nosiť bodo, černy čižme od čižmářa, podkověnke od kovářa. Šablenka bróšená, to je moje žena, ona mě veseká, až bode potřeba. Hojaja, hojaja, hojaja, hojaja, ona mě veseká, až bode potřeba. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu.

Continue reading

B. 12 HOSAR II Z DRYSIC

Hosar sem bel, hosar bodo, černý čižme nosiť bodo, černý čižme od čižmářa, podkověnke od kovářa.  Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě rozestaveny různě v rozptylu po celé taneční ploše. Drží se za pravé ruce dole, levé v bok. Po předzpívání písně začínají dvojice tančit. Tančí se jakoby „husarskými“ skoky

Continue reading

B. 13 KANAFASKA Z DRYSIC

Ztratila sem kanafasko, pomož mně jo hledat, Vaško, ztratila sem kabátek, co sem měla na svátek. Náš kohótek kokrhá, kokrhá, bode brzo ráno, naša dívka ospalá, ospalá, nechce jít na trávo. Drohé dívke z tráve dó, ona teprv stává, podívé se, hospodářo, co je to za práva. Je to čtverylkový

Continue reading

B. 14 PŘEŠKODA MÁ MILÁ Z DRYSIC

Přeškoda, má milá, že tech šajnu néni, že tech šajnu néni, přes tebe, má milá, na tem světě néni, na tem světě néni. Tančí stejný počet tanečníku a tanečnic. Na začátku tance stojí chlapci v hloučku uprostřed taneční místnosti nebo vytvoří těsný kruh, uchopí se navzájem kolem krku a zpívají

Continue reading

B. 15 ŠOSŤÁK Z DRYSIC

Šla, šla erteple kopati, šla, šla vokopávat. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu. Drží se za obě ruce dole. 1. takt – a: Jeden řezankový skok pravou nohou vpřed. b,c: Výdrž ve stoji rozkročném, pravou nohou vpřed, váha těla stejnoměrně rozložena

Continue reading

B. 16 HOLUBĚNKA Z KOJETÍNA

Sevá holoběnko, kdes bela, sevá holoběnko, kdes bela, [: žes to svoje popelavý peří, žes to svoje popelavý peří ztratila. :] [: Ztratila sem já ho na poli :] [: a to tobě, muj zlaté senečko, :] navzdory. Holuběnka byl oblíbený tanec na svatbách. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě

Continue reading

B. 17 HULÁŇ Z KOJETÍNA

A měla sem já hulána a měla sem ho ráda, a dale mně ho do sena a snědla mně ho kráva, tralala… Tančí dvojice smíšené v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému tanci zavřeném. Začínají buď bokem do středu nebo CH zády a D čelem. Tanec se netančil

Continue reading

B. 18 MAĎARKA Z KOJETÍNA

Za tó našó stodolenkó, só tam cegáni, só tam cegáni, só tam cegáni, prodávajó gořalenko za dva grécary, za dva grécary, za dva grécary. Žádné jo tam nekopoje, [: enom má milá, :] štere plote přeskočila, [: páté nemohla. :] Je to bujný, veselý tanec tančený třasákem s podtáčením pod

Continue reading

B. 19 ŘETĚZOVÁ ŠOTYŠKA Z KOJETÍNA

Jednó, dvakrát nakročím, potřetí se dokolečka zatočím, jednó dvakrát nakročím, potřetí se dokolečka zatočím. Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu. Drží se za pravé ruce před tělem ve výši prsou. Levé ruce v bok. U řetězové šotyšky se postupuje jako

Continue reading

B. 20 VAŘEČKOVÁ Z KOJETÍNA

Kde jo máš, to to to, kdes jo vzal, te  kloko, [: mám já jo tam na hambálko hřebikem přebetó. :] Je to tanec soutěživý, který předváděli obvykle jen dva chlapci zvlášť obratní. Někdy mohly vytvořit jednotlivé dvojice 2 řady proti sobě. CH měli zastrčeny za holínkou vařečku. Před začátkem

Continue reading