Zřizovatel:

A. 14 ŠINDELOVÝ Z HUTISKA

Kde ju máš? Tu, tu, tu.
Co sa ptáš, ty kluku?
Pod fěrtůškem, pod pupíčkem
šindelákem přibitú.
(Na lavici, pod lavicí
šindelákem přibitú.)

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, chlapec levým bokem do středu. Chlapec drží v pravé ruce šindel. Dívka ruce v bok.

1. takt: chlapec: dva kroky vpřed v předklonu, začíná levá. Při prvním kroku se dotkne šindelem země šikmo dovnitř, při druhém zevnitř.
2. takt: chlapec dva kroky vpřed levou, pravou. Při každém kroku vyhodí šindel do vzduchu pravou rukou tak, aby se v letu otočil špicí nahoru jednou dokola a on jej opět chytil do pravé dlaně jako prve.
Dívka v obou taktech ustupuje vzad obyčejným krokem nebo krokem mírně podtrhávaným (celkem čtyřmi kroky). Vykročí pravou nohou.
3. – 4. takt jako 1. – 2. takt.
5. – 8. takt: chlapec postupuje vpřed ostrým krokem poskočným – kroky jsou krátké, dva v taktu. Vykročí opět levou nohou. Při každém poskoku pokrčuje vysoko přednožmo druhou nohu a podhazuje pod ní šindel a přechytává jej druhou rukou. Při prvním poskoku podvleče šindel pod pravé pokrčené koleno a přechytne jej levou rukou. Při druhém poskoku opačně.
Dívka ustupuje před chlapcem nízkým podtrhávaným krokem poskočným – dva poskoky v taktu.

Tančili a hráli titíž jako v A.13.