• English

Zřizovatel:

G. 4 DVOUKROČÁK – HOPKOVANÁ Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto

„Podívej, podívej, jak se kroutí, podívej, podívej, jak to jde …“

Poskočný párový tanec v zavřeném držení, při kterém však Ch a D v postavení proti sobě jsou od sebe trochu více oddáleni tím, že Ch drží D pr. rukou co nejvíce nataženou. Horní část těla Ch je rovněž trochu více nakloněna vpřed, než u jiných tanečních kroků, umožňuje to tak lepší stabilitu tanečníka při jeho vysokých výskocích.
Po celou dobu tance se tančí: poskočným krokem – výkrok Ch pr., D 1. nohou s odrazem z přední části chodidel do výskoku, Ch zdvihá při výskoku koleno téměř až do výše kyčelního kloubu, s mírným vytočením nohy vpravo (a vlevo při střídání nohou). D zdvíhá koleno jen mírně – při každém kroku se pár otáčí v každém taktu o 1/4 kola. Prudké otáčení vyžaduje pohyb vycházející z celého trupu.

Hudební zpracování: F. Bonuš
Taneční nácvik: J. Rychterová
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají členové souboru Hořeňák z Lázní Bělohrad Jan Pořízka (1963) a Stanislava Mečířová (1976), Milan Rychtera (1960) a Zdeňka Rychterová (1969), Otakar Sedláček (1979) a Jindra Mečířová (1975), Antonín Schánilec (1974) a Věra Najmanová (1974), Zdeněk Šindler (1936) a Eva Sálová (1945), muzika jako v G. 3.