Zřizovatel:

G. 3 MOTÁK, MATENÍK Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto

Až půjdeš k Tobisom, zastav se,
já ti dám kytičku laskavce.

Na domě máš lůžko, vyspi se,
u něj máš hrníček, napi se!

Nad ním máš okýnko,
vylej to, je-li ti to líto, vypi to!

Až to všechno dobře užiješ,
pak toho litovať nebudeš!

Tanec z proměnlivým taktem z Podkrkonoší, tančí v po­malém tempu, dvojice v zavřeném držení, Ch čelem po směru kola, D zády po kole.
T. 1.: Jeden přísunný valčíkový krok, Ch výkrok pr. nohou šikmo vpřed jen o 1/2 kola po kole, D opačnýma nohama, tančí pozadu.
2. : Tímtéž krokem, ale druhým směrem, tančí se proti směru r. hod.
3. – 4.: 2 poskočné obkročákové kroky do kola.
5. : Valčíkový krok (soubor ne dost jasně).
6.  – 9. = 1. – 5.
10. – 11.: 2 přísunné valčíkové kroky po kole.
13. – 14.: 2 obkročákové kroky.
15.: 1 pří

Hudební zpracování: K. Zake
Nácvik tance: J. Rychterová
Popis: H. Laudová. s doplňky ze záznamu tance sbírky Podkrko­nošské tance. s. 28 – 30.

Pozn. Podání souboru je velmi čisté, ale představuje určité schema tance. Protože tanec „moták“ je jedním z nejrázovitějších podkr­konošských tanců, upozorňujeme na stylové podání sběratele P. Krejčího, cit. sbírka s. 28.: např. na působivou pauzu na závěr valčíkových kroků s výponem a poklesem, na nikoliv poskočné, ale 2 „válivé“ kroky obkročáků ve dvou taktech, které se tančily s malým pokrčením kolen – t. j. na dosti toporných nohách, a v 5. taktu valčíkový krok, který se v přísunné části tančil tak, že po vykročení pr. nohy 1. noha se na okamžik zastavila a špičkou, asi ve vzdálenosti 1 stopy za pravou a teprve na třetí dobu se přisunula k pravé noze.

Tančí a hrají členové souboru Hořeňák z Lázní Bělohrad Jan Pořízka (1963) a Stanislava Mečířová (1976), Otakar Sedlá­ček (1979) a Jindra Mečířová (1975), Zdeněk Šindler (1936) -také zpívá, a Eva Sálová (1945), hraje muzika ve složení Ivana Malá (1974) prim, Veronika Festová (1980) 2. housle, Petra Bejrová (1978) a Dita Marešová (1979) housle-kontry, Martina Festová (1975) a Čeněk Sirotek (1979) klarinety a Miroslav Kmoníček (1928) kontrabas.