• English

Zřizovatel:

A. 16 KAČENKA Z VALAŠSKOMEZIŘÍČSKA

Počkaj, kačenko, /: hop, šup, šup:/,
já na ťa povím, /: hop, šup, šup:/,
že sas ňa ptala, kolik je hodin,
hop, šup, šup.

Štyry hodiny, /: hop, šup, šup:/,
z půlnoci bily, /: hop, šup, šup:/,
a eště u tebja mládenci byli,
hop, šup, šup.

Tančí dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném.
1. – 12. takt: valčík vpravo.
Možno též střídat směr, např.:
1. – 4. takt: valčík vpravo,
5. – 8. takt: valčík vlevo,
9. – 12. takt: valčík vpravo,
13. – 14. takt: chlapec zvedne oběma rukama dívku z mírného podřepu a postaví ji na zem:
13. takt – 1. – 2. doba: chlapec i dívka mírný podřep, dívka odraz od země,
3. doba: chlapec zvedne dívku, dívka nohy spuštěny k zemi,
14. takt – 1. doba: chlapce postaví dívku na zem,
2. – 3: doba: oba výdrž ve stoji.

Tančili a hráli titíž jako v A.13.