Zřizovatel:

A. 15 RUSKÁ POLKA Z HUTISKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za vnitřní ruce v připažení nebo ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok.

1. – 2. takt: dva lehce houpavé přeměnné kroky vpřed, vykročí levá noha.
3. takt: dvojice se zastaví a ve stoji na pravé noze, levá poklepe dvakrát chodidlem o chodidlo pravé nohy. (Při poklepech je levá noha poněkud pokrčena v koleně a oddálí se od nohy stojné asi o 30 cm. Poklepy se provedou vnitřní stranou chodidel podobně jako u kalamajky.)
4. takt – 1. doba: dvojice se pustí a přechytne se levýma rukama. Současně tanečník udělá 1/1 obrat vpravo na pravé noze, levá švihem přednožmo dolů dovnitř předkročí křížem před pravou a přenese na ni váhu těla. (Pravá noha zůstane vzadu mírně nadlehčena na špičce.) Tanečnice udělá 1/4 obrat na pravé noze vlevo, levá stejně jako u tanečníka švihem přednožmo dolů dovnitř předkročí křížem před pravou a přenese na ni váhu těla. (Pravá zůstane vzadu mírně nadlehčena na špičce. Zde se přechytne dvojice levýma rukama ve skrčení připažmo – vlastně levice se dotknou dlaněmi s prsty kolmo o sebe a současně se mírně od sebe odrazí.) Těmito pohyby (přesmykem levýma nohama a přechytnutím za levé ruce) si dvojice vymění místo.
– 2. doba: dvojice se opět přechytne za pravé ruce (dotkne se pravými dlaněmi s prsty kolmo a mírně se odrazí). Chlapec i dívka provedou současně 1/1 obrat na levé noze vlevo, pravá švihem přednožmo dolů předkročí dovnitř křížem před levou a přenese se na ni váha těla. Chlapec skončí v postavení jako na začátku tance, levá noha připravena, aby švihem vykročila v dalším taktu přeměnným krokem vpřed.
Dívka skončí čelem vzad (pravou dlaní opřena o pravou dlaň chlapce). Na začátku první sloky dalšího opakování tance se při prvním přeměnném kroku vytočí na pravé noze o 180° doprava se současným přechytnutím levicí pravici chlapce; levá noha švihem vykročí vpřed.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce nápěvu.

Při kříženém kroku ve 4. taktu se chlapec i dívka přetáčejí osminovitě s přechytáváním rukou (nejprve levých, pak pravých).

Poznámka: Tanec zapsala za svého pobytu v Hutisku Pavla Homolková-Křičková (nápěv) a Vilma Volková (pohyb) od stoleté stařenky Bernátkovy z Prostřední Bečvy.

Tančili a hráli titíž jako v A.13.