Zřizovatel:

A. 13 HUSÁR Z HUTISKA

Husár sem a husár budu,
černé čižmy nosit budu,
černé čižmy od čižmářa,
podkověnky od kovářa.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Chlapec drží dívku pravicí kolem pasu. Dívka položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Vnější ruce v bok.

1. – 2. takt: čtyři kroky rázné chůze vpřed. Vykročí vnější noha.
3. – 4. takt: čtyři kroky houpavé chůze z paty do polovýponu.
5. – 6. takt: čtyři kroky poskočné vpřed z. celého chodidla. Druhá noha krčí přednožmo, chodidlo vodorovně se zemí.
7. – 8. takt: čtyři rázné husarové poskoky odrazem z celého chodidla vysoko do výšky. Druhá noha krčí vysoko koleno. Každý krok je proveden rázným přídupem.
7. – 16. takt: dvojice v držení ke kolovému tanci zavřeném v objetí tančí „husarský“ obkročák poskočný v mírném podřepu, s přídupem při každém kroku. Druhá noha pokrčuje přednožmo, chodidlo vodorovně se zemí (kolena zevnitř). Ráznost a rozsah kroku je stejný jako při poskocích ve čtvrté vystupňované fázi kroku poskočného vpřed v taktech 7. – 8.

Tančili: Josef Mikulenka (1935) a Helena Dobrovolná (1947).
Hrála muzika souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm ve složení jako v A.7.