Zřizovatel:

G. 2 CIBULÁŘSKÁ Z PODKRKONOŠÍ

Allegretto – Con moto

Dvojice tančí po kole v zavřeném párovém držení. Melodií je tanec příbuzný s třídobým rejdovákem, což napovídá i v první části tance text:

„Rejduj, holka, rejduj, máš nohy samej hnůj,
rejduj, holka, rejduj, rejduj, rejdovačku.
Až se vyrejduješ, pak si nohy vomeješ,
/: trámta-ra-ta-ta-ta:/,
/: trámta dy-ja – dy-ja, u potůčku:/.“

Setkáváme se tu s již zmíněnou záměnou názvu tance rejdo-váka za rejdovačku. Tančí se v pomalém tempu proti směru r. hod. houpavými kroky.

I. způsob: pomalá přísunná sousedská
T. 1. – 2.: a) Krok stranou doprava pr. nohou. D. 1. n. doleva.
b) Krok 1. kole.
c) Přísun Ch pr. nohy k 1. noze, D. 1. n. k pravé n. do výponu a spuštění na paty obou nohou.
V 8. taktu na poslední 2 doby pouze přísunný šoupavý krok.
3. – 8. = 1. – 2. včetně celé repetice.
II. způsob:
T. 1. – 8.: Houpavý přeměnný krok, vždy 3 kroky ve dvou 3/4 taktech. V tanci se pravidelně střídají vždy 2 přeměnné kroky rovně vpřed po kruhu a 2 přeměnné kroky s otočením o 360° doprava.
Popis P. Krejčí, Podkrkonošské tance, s. s. 8-9.

Pojetí souboru: var. III. při opakování taktů 9-12:
T. 1.: a/ Ch krok vpřed po kole 1. nohou, D. pr. – současně odraz na malý výskok.
b/ – c/ Táž noha opíše nad zemí oblouček a přinoží k druhé noze s výponem a spuštěním pat na zem.
2. = 1. v otáčení po kole.

var. IV. – t. 13. – 20.:
T. 1.: Rychlý přeměnný krok. Ch začíná pr., D. 1. nohou po kole.
2.: Ch poskok na pr., D na 1. n. současně s oklepákovým krokem volné nohy o patu druhé nohy: tančí se stále v otáčení a začíná se vždy stejnou nohou, v posledním taktu jen přídup k druhé noze.

var. V.:
Dva obkročákové kroky na doby a) – b) a v c) 2x zadupání Ch pr., l., Dl., pr.

Hudební zpracování: hudba souboru Český ráj
Taneční nácvik: J. Zacharová st.
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají členové souboru Český ráj z Jičína Petr Hrubý (1963) a Jana Zacharová st. (1952), Václav Mládek (1971) a Lada Navrátilová (1971), Miroslav Polák (1962) a Pavlína Kodešová (1971), Jaroslav Zachara (1949) a Zdenka Svobo­dová (1957), muzika jako v A. 1.