• English

Zřizovatel:

A. 12 POŽEHNANÝ Z HUTISKA

Melodie jako v A.11, text:

Uťal bučka u potůčka, nedoťál ho,
namlúval si švarné děvča, nedostál ho.
Tule máš, má panenko, tule máš dva grejcary,
tule máš groš.

Postavení jako v A.11.

1. takt: tanečník v 1. době tleskne pravou dlaní do levé a ihned upaží pravici povýš nad hlavu pravé dívky. Ve druhé době pak napjatou pravici poněkud sníží a opět ji vrátí do původní polohy („žehná“ pravé dívce).
2., 3. a 4. takt = 1. taktu. Tanečník hmitá pravou paží až do konce 4. taktu nad hlavou dívky. Pravá dívka se v každém taktu otáčí na místě vpravo vždy čtyřmi malými krůčky (ale též. pouze dvěma), paže v připažení. Levá dívka buď po celou dobu stojí, paže v připažení, nebo se otočí čelem k chlapci, klekne si na levé koleno, ruce sepne jako k modlitbě, pohled upřen na tanečníka.
5. – 8. takt jako 1. – 4. takt, ale opačně. Tanečník žehná levé tanečnici, která se otáčí doleva. Pravá dívka stojí nebo otočena čelem k chlapci klekne na pravé koleno.
1. – 8. takt se ještě jednou opakuje.
9. – 10. takt: chlapec se zatočí s pravou dívkou v závěsu za pravé lokty na místě čtyřmi kroky mírného přízemního běhu (něco mezi rychlou chůzí a během). Lichá dívka jde tanečníkovi vstříc po obloučku (levá zevnitř doleva).
11. – 12. takt: jako 9. – 10. takt, ale zátočka za levé lokty s levou dívkou. Pravá dívka jde tanečníkovi vstříc po obloučku vpravo. (Klečí-li lichá dívka, pak se při zátočkách v taktech 9. – 10. levá dívka též otáčí na místě doleva vždy čtyřmi drobnými krůčky v taktu, vykročí levá noha; pravá pak se v taktu 11. – 12. otáčí doprava, vykročí pravá noha. Kroky se pak provedou jako dva přísunné krůčky s mírným poklesem výkročné nohy v koleně.)
13. – 16. takt jako 9. – 12. takt.
Takt 9. – 16. se může ještě jednou opakovat.

Tančili a hráli titíž jako v A. 11.