Zřizovatel:

A. 4 HOPLÁK Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Con moto – hybně q= 120

Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal
bodejž mu ty dudy Rarášek roztřískal!

Typ tance: kolový tanec.
Postavení: po kruhu, CH a D čelem proti sobě, CH zády do středu.
Držení: kolové zavřené.
Po celý tanec se tančí rozhánivá polka „přes takt“.
Tanec:
T. 1: CH pr. , D 1. nohou vykročí s výrazným výponem na
1. os. přední části chodidel,
2. os. oba z výponu plynule do mírného poklesu v kolenou na výkročné noze. L. noha CH a pr. D se přitom současně zvedne obloučkem nad zemí, na přední části chodidla výkročné nohy dochází zároveň k pootočení vpravo,
3. os. CH krok 1. , D pr. nohou s pootočením o 90 stupňů doprava,
4. os. CH přešlápne na pravou, D na 1. nohu oba s dotoče­ním na 180 stupňů doprava,
T. 2: = T. 1 – jen CH vykročí 1. nohou vzad, D pr. vpřed. Během 2. t. se dvojice dotočí o dalších 180 stupňů.
Krok je dlouhý, na plném chodidle. Informátor k tomu poznamenal: „To byla taková houpavá polka s prvním krokem našlápnutým a vyhoupnutým – to bylo takový „hopla“. Některý tanečník si podtáčel tanečnici na prstu.“
Sběr: Josef Režný, 1967, od informátora Vojtěcha Votánka (1885) v Mladějovicích. Popis: JT I. , č. 15, s. 91, J. R.
Tančí a hrají členové Prácheňského souboru ze Strakonic: Milan Hájek (1961) a Gabriela Kmentová (1972), Milan Hejtmánek (1968) a Ivana Čechová (1968), David Rataj (1974) a Andrea Kůsová (1976), muzika ve složení jako v A.2.