Zřizovatel:

A. 2 ŠMEJKAVÁ ZE STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTY (Horažďovicko)

Var. I. 2/4:
/: Daleko, široko, všichni se radujou, :/
/:pod zeleným majíčkem vesele tancujou. :/
Allegro moderato – mírně rychle q = 126
Naše pec, to je pec, upekla nám vočepec,
maminka ho pomazala, dceruška ho posypala,
Naše pec, to je pec, upekla nám vočepec.
Zpěv – dívčí sbor a muzika + dvoje dudy.
Typ tance: kolový.
Postavení: po kruhu, dvojice k sobě čelem, CH 1., D. pr. bokem do středu kola.
Držení: kolové zavřené.
Tanec: T. 1.  1. os.: CH sunutím po zemi – krok pr. nohou vpřed, vytáčený vpravo, se zhoupnutím v koleně, D 1. nohou vzad, rovněž se zhoupnutím v koleně.
2. osmina: CH sunutím po plném chodidle krok levou nohou s natočením chodidla o 90 stupňů doprava, s po-hupem, špička levého chodidla před špičkou pravého, chodidla svírají pravý úhel. D po plném chodidle krok sunutím pravé nohy, s pohupem vzad pata pr. nohy za patu levé tak, že svírají pravý úhel.
3. – 4. osm.: CH přísun paty pravé nohy se šoupnu­tím celého chodidla k chodidlu levé nohy do stoje spojného až spatného provázeno zhoupnutím na levé noze. D přísun 1. nohy k pr. do stoje spatného až spojného se zhoupnutím na 1. noze.
T. 2 : 1. osmina: CH sunutím levé nohy krok vzad s vybo­čením vpravo, D jako CH v 1. taktu 1. osminy.
2. osmina: CH na plném chodidle přísun pr. nohy za levé chodidlo tak, že svírají pravý úhel, D jako CH v 1. t. 1. osm; dále též jako t. 1. , ale opačnýma nohama.
Při každém kroku vypérované zhoupnutí v kolenou. Kroky jsou krátké, někdy pouze o šířku chodidla, jen se šoupavým přesouváním paty chodidla po obvodu malých kroužků. Tanči­lo se napravo i nalevo, tančilo-li se drobným šoupavým polko­vým krokem, bylo třeba zachovat pravidelné otáčení dvojice.
Zápis: Josef Režný, 1953, podle Marty Škopkové (1879) a Václava Škopka (1875), zpívala Barbora Adamcová (1870) v Hlupíně 1951. Popis: J. R. JTI. č. 28, s. 121.
Tančí, zpívají a hrají členové Prácheňského souboru ze Strakonic: tanečníci jako v A. 1, muzika také jako v A.l, ale navíc B klarinet Jan Šimeček (1940), Es klarinet Václav Novák (1959), kontrabas Josef Režný (1924) a zpěvačky Gabriela Chasová (1975), Věra Kolorosová (1977), Dana Poštolková (1972) a Renata Vlčková (1978).