Zřizovatel:

B. 5 JEŽEK Z TÝČAN U NĚŽOVIC

Zvolna

Žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jako ježek,
žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jak ježek.
Má panenka bosa chodí, má panenka bosa je,
já jí koupím pantoflíčky, ona si je obuje.

Typ tance: figurální párový.
Postavení: CH a D po kruhu, vedle sebe.
Držení: vzadu za ruce křížem.
Tanec:
T. 1. přeměnný vyšlapávaný krok, oba vykročí 1. nohama,
2. totéž pr. nohama.
V dalších lichých a sudých taktech stejně. V posledním taktu tance přešlápnutí na místě.
Dohra: 9. – 16. t. polka ve stejném držení, ale oba se mírně k sobě přivrátí.
Pozn. H. L.: Krok je námětově obraznější, když si tanečníci dokáží rozdělit vždy poslední dvě čtvrtiny tak, aby se noha připravená k dalšímu vykročení, o vteřinu pozdržela vzadu.
Zápis: Č. Holas IV. , č. 233, s. 169 – mylně nazývá krok „přísunný“, jde však o krok přeměnný.
Tančí členové souboru Kovářovan z Kovářova: Vladimír Dolista (1970) a Božena Kolorosová (1964), Zdeněk Ledinský (1967) a Jana Křivánková (1970), Pavel Ryant (1969) a Marie Čiháková (1972), Václav Ryant (1966) a Marie Šiková (1975), hraje Soběslavanka ze Soběslavi ve složení jako v B. 1.