A. 31 DUPÁK Z LÍŠNĚ

Moderato K 1. – 16. taktu melodie patří text: Me si na děvčátko zaťukáme ťuk, ťuk, ťuk, ale na šuhájka zadupáme dup, dup, dup, me se proskočíme, me se zatočíme, me se zatočíme do kolečka hup, hup, hup! Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici

Continue reading

A. 32 HULÁN Z LÍŠNĚ

Allegro K 1. – 8. taktu melodie patří text: Hulána, hulána, hulána, měla sem ho ráda, hulána, hulána, hulána, vod večera do rána. Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH le­vým, D pravým bokem do kruhu. CH drží D oběma rukama v pase. D se jej drží oběma

Continue reading

A. 33 CHLOBIVÁ Z LÍŠNĚ

Allegretto K 1. – 16. taktu melodie patří text: Já mám nuvý pajtalóne, tata mně je kópil, habech chodíl z děvčatama, pěkně se v ních krótíl. Podívé se, jak so já hezóčké, podívé sé, jak so já hezké! Ej! Já mám nuvó kordolenko, maměnka jo dali, habe fešní z Líšně

Continue reading

A. 34 LÍBIVÁ Z LÍŠNĚ

Allegretto K 1. – 24. taktu melodie patří text: Dyž sem já k vám chodívával, nechcelas mně votvírat, a deš sem ti miluvával, nechcelas mně pusu dat. Mý zlatý děvče, má laštovinko, rádo ti ješče, má mý srdýnko. Rozmesli si, rozmesli si, rozmesli si, Haničko, pomesli si, pomesli si, pomesli

Continue reading

A. 35 LÍŠENKA Z LÍŠNĚ

Allegretto K 1. – 16. taktu melodie patří text: Hezočká Líšenka má sólo, vona to nabírá na kolo, děvčátko falešný, tak trocho pešný, veme si galánka na sólo a pak to nabírá na kolo. Tančí dvojice smíšené po kruhu, v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH uvnitř, D vně. V

Continue reading

A. 36 NEVĚRNÁ Z LÍŠNĚ

Allegretto Zlatá Marjánko, te mně říct mosíš, jak juš mě dlóho v srdýčku nosíš, rmótím se děvče pro tebe, kdy se dostanem za sebe. Přestaň se rmótit, můj milé synko, nenosím já ti ve svým srdýnko, hani ti noset nebodo, deť já tvó lásko přebodo. Proto ti v srco noset

Continue reading

A. 37 ŘETÁZKUVÁ Z LÍŠNĚ

Con moto Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. – 2. takt: Čtyři skoky vpřed, oba začínají levou. 3. – 4. takt: Dva přeměnné kroky vpřed, vykročí levá. Ve 4. taktu dvojice zastaví zkráceným krokem

Continue reading

A. 38 ŠÓRAVÁ (PANSKÁ) Z LÍŠNĚ

Moderato Piú mosso I. část – 4/4 takt Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem, držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže směřují přímo vpřed po kruhu. 1. takt: Dvojice se otáčí čtyřmi kroky kolem společné osy doleva -CH couvá. Vykračuje vnější noha. CH při prvním

Continue reading

A. 39 ŠOTYŠKA Z LÍŠNĚ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu. Oba ruce v bok. 1. takt – a: CH i D úkrok pravou nohou vpravo stranou. b: Přísun levé nohy výponmo. 2. takt – a: Dvojice poklesne na paty. b: Výdrž. 3. – 4. takt

Continue reading

A. 40 VÉNEŠNÁ (VOLNÁ) Z LÍŠNĚ (V úpravě Marie Knechtové)

                                                                            Allegretto D.S al FINE Já so selské syneček, mám dva gronte v Líšni, zaplatil sem taneček, mozekanti hříšní. /:Zahréte na cymbálek, na husle he baso, zatancujem vénešnó s tó líšenskó chasó. :/ 1. předvedení tance: I. část – 2/4 takt Dvojice ve stoji před hudbou, D po pravici CH.

Continue reading