Zřizovatel:

A. 36 NEVĚRNÁ Z LÍŠNĚ

Allegretto


Zlatá Marjánko, te mně říct mosíš,
jak juš mě dlóho v srdýčku nosíš,
rmótím se děvče pro tebe,
kdy se dostanem za sebe.

Přestaň se rmótit, můj milé synko,
nenosím já ti ve svým srdýnko,
hani ti noset nebodo,
deť já tvó lásko přebodo.

Proto ti v srco noset nebodo,
že se vohlížíš na mó chodobo,
než dočkáš, synko, noc a deň,
bodeš ze srce mýho ven.

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH uvnitř, D vně.

1. – 2. takt: Dvojice postupuje vpřed dvěma kroky dupavé ma-zurky.

1. takt – a: Výdup vnější nohou celým chodidlem, noha v koleně povolena, trup se mírně skloní, spojené paže se mírně skloní dolů.
b: Krok vnitřní nohou s nadnesením do polovýponu, trup se vzpřímí, paže se povznesou mírně nahoru.
c: Krůček vnější nohou vpřed, noha došlápne na přední část chodidla bez výponu (proti b) poněkud sníženě), trup i paže ve stejné poloze.

2. takt = 1. takt, ale opačnýma nohama.

3. – 4. takt: Dvojice se otočí šesti kroky na místě vlevo kolem (CH couvá – D se otáčí kolem něho), vykročí vnější noha. CH na začátku zakročí vnější (levou) nohou za nohu pravou, koleno vytočeno zevnitř. D vykročí vnější (pravou) nohou vpřed.

5. – 8. takt =1.-4. takt.

9. – 16. takt = 1.-8. takt.

V další 2/4 části se uchopí dvojice jako k polce – líšeňské držení (CH drží D oběma rukama v pase, D mu položí obě ruce na ramena), CH zády do středu, D čelem. Nyní se střídají po celou dobu dva takty houpavé polky (CH vykročí levou, D pravou nohou) s dvěma takty obkročáku houpavého (dva kroky v taktu).

Tančí a hrají jako v A. 30, zpívá Marie Knechtová (1946) – ve­doucí souboru.