• English

Zřizovatel:

A. 33 CHLOBIVÁ Z LÍŠNĚ

Allegretto


K 1. – 16. taktu melodie patří text:

Já mám nuvý pajtalóne,
tata mně je kópil,
habech chodíl z děvčatama,
pěkně se v ních krótíl.
Podívé se, jak so já hezóčké,
podívé sé, jak so já hezké! Ej!
Já mám nuvó kordolenko,
maměnka jo dali,
habe fešní z Líšně chlapci
tém víc na mě brali.
Podívé se, jak so já hezóčká,
podívé se, jak so já hezká! Ej!

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH uvnitř, D vně v držení polootevřeném, spojené paže volně napjaty do středu.

1. takt: Dvojice postoupí třemi dupavými kroky vpřed, vykročí vnější noha:
a: silný výdup celým chodidlem vnější nohy vpřed s mírným podřepem,
b, c: následuje druhý a třetí krok vpřed (kroky jsou méně důrazné, kolena napjata).

2. takt = 1. takt, ale vnitřníma nohama.

3. – 4. takt: Dvojice se otočí šesti kroky o 360° doleva kolem společné osy, CH couvá, D postupuje vpřed, vykročí vnější nohy. Krok na začátku každého taktu je vždy proveden s mírným podřepem.

5. – 8. takt =1.-4. takt, v závěru 8. taktu se dvojice postaví čelem proti sobě, CH zády do středu, oba ruce v bok.

9. takt – a, b: Dvojice vzájemná poklona.
c: Vzpřim.

10. takt: Dvojice se uchopí za pravé ruce a dvěma kroky sou­sedské, vykročí pravá noha, se otočí o půl kola doprava.

11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale v 10. taktu se provede zátočka za levé ruce zpět na původní místa, vykročí levá noha.

13. – 20. takt = 1.-8. takt, na konci 20. taktu se postaví dvojice za sebe (D za CH), oba levým bokem do kruhu, CH založí ruce v týl, D připraveno k potlesku.

21. – 23. takt: Dvojice postoupí třemi přeměnnými kroky vpřed, vykročí pravá noha (D na začátku každého taktu tleskne do dlaní).

24. takt: CH i D třikrát zadupají na místě, začíná levá noha.

25. – 28. takt = 21. – 24. takt, CH ve 28. takto se třemi podupy otočí o 180° doprava čelem k D.

29. – 32. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci (CH drží oběma rukama D v pase, D mu položí obě ruce ze stran na ramena – oba bokem do středu), v tomto postavení a držení se otáčejí obkročákem houpavým (dva kroky v taktu, CH vykročí levou, D pravou nohou) téměř na místě nebo s nepatrným postupem vpřed po kruhu.

33. – 36. takt: Dvojice se otočí čtyřmi kroky polkovými, vykračuje stejná noha.

37. – 44. takt = 29. – 36. takt.

Tančí a hrají jako v A. 30.