Zřizovatel:

A. 38 ŠÓRAVÁ (PANSKÁ) Z LÍŠNĚ

Moderato


Piú mosso

I. část – 4/4 takt

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem, držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže směřují přímo vpřed po kruhu.

1. takt: Dvojice se otáčí čtyřmi kroky kolem společné osy doleva -CH couvá. Vykračuje vnější noha. CH při prvním kroku zakročí za pravou nohu (vnitřní), levé koleno vytočeno zevnitř. D vykročí pravou nohou vpřed špicí dovnitř. Čtyřmi kroky se dvojice otočí o 360° doleva.

2. takt: Dvojice postoupí čtyřmi kroky přímo vpřed po kruhu, vykročí vnější noha.

3. – 4., 5. – 6., 7. – 8. takt = 1. – 2. takt.

9.- 16. takt =1.-8. takt.

II. část – 2/4 takt

Dvojice se pustí, CH zády, D čelem do středu, oba ruce v bok.

1. – 3. takt: CH postupuje po kruhu třemi přísunnými kroky po směru hodinových ručiček, vykračuje pravá noha. D tančí ve dvou taktech polku s otáčením doprava po kruhu proti hodi­novým ručičkám (vzdaluje se od svého tanečníka), vykračuje pravá noha. Ve 3. taktu se otočí dvěma kroky obkročáku houpavého.

4. takt: CH i D dvakrát „cupnou“ na místě, CH zády, D čelem do středu, pravou a levou nohou (oba podupy jsou provedeny v první době taktu – v prvních 2 osminách). Na druhou dobu výdrž ve stoji.

5. – 8. takt = 1. – 4. takt (dvojice se dále od sebe vzdalují po obvodu kruhu).

9. – 16. takt = 1. – 8. takt, ale zpět k sobě, vykračuje opačná noha.

III. část – 2/4 takt

Dvojice v držení ke kolovému tanci – líšeňském, CH zády, D čelem do středu, tančí vpřed po kruhu polku.
1. – 16. takt: Dvojice tančí vpřed po kruhu hladkou nebo mírně houpavou polku, CH vykročí levou, D pravou nohou.

Pozn.: Podle sběratele Františka Svobody ve druhé části tance postupuje dvojice od sebe i zpět k sobě vždy třemi přeměnnými kroky a ve 4. taktu ukončí dvěma přídupy. Po dokončení tance postoupí vždy CH o jedno místo dopředu a tím si vymění tanečnici.

Tančí s hrají členové souboru Líšňáci z Brna-Líšně Josef Trávníček (1970) a Marie Knechtová (1946), muzika jako v A. 29.