Zřizovatel:

A. 34 LÍBIVÁ Z LÍŠNĚ

Allegretto

K 1. – 24. taktu melodie patří text:

Dyž sem já k vám chodívával,
nechcelas mně votvírat,
a deš sem ti miluvával,
nechcelas mně pusu dat.

Mý zlatý děvče,
má laštovinko,
rádo ti ješče,
má mý srdýnko.

Rozmesli si, rozmesli si,
rozmesli si, Haničko,
pomesli si, pomesli si,
pomesli na svarbičko.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem, oba ruce v bok.

1. – 3. takt: Dvojice se uchopí za pravé ruce v mírném pokrčení předpažmo, ruce až ve výši obličeje, a otáčí se šesti kroky jednou kolem, vykročí pravá noha.

4. takt: Třemi podupy ukončí zátočku každý na svém místě, začíná pravá.

5. – 8. takt =1.-4. takt, ale za levé ruce a vykročí levá noha.

9. takt – a: CH i D vykročí vnější nohou vpřed (došlápnou celým chodidlem na zem), druhá noha (vnitřní) je vzadu na přední části chodidla. Spojené paže předpaží povýš, hled na paže, mírný záklon.
b: Výdrž.
c: Krok vnitřní nohou vpřed, vzpřim, spojené paže kmihnou do předpažení dolů.

10. takt – a: Výkrok vnější nohou vpřed, vnitřní vzadu na přední části chodidla. Spojené paže předpaženy povýš, hled na konečky prstů, mírný záklon.
b, c: Výdrž.

11. takt – a: Krok vnitřní nohou na celé chodidlo, vnější noha opřena vzadu o přední část chodidla, předklon a spojené paže hmit k zemi.
b: Výdrž.
c: Krok vnější nohou vpřed, vzpřim, paže mírně předpaženy povýš.

12. takt – a: Krok vnitřní nohou vpřed na celé chodidlo, předklon, spojené paže kmih k zemi.
b, c: Výdrž.

13. takt – a: Krok vnitřní nohou vzad (noha došlápne na celé chodidlo), předklon, spojené paže k zemi.
b: Výdrž.
c: Krok vnější nohou vzad, vzpřim, spojené paže kmih vzhůru.

14. takt – a: Krok vnitřní nohou vzad, noha došlápne na celé chodidlo, předklon, spojené paže k zemi.
b, c: Výdrž.

15. takt – a: Vnější noha krok vzad, vnitřní zůstává vpředu opřena zlehka o zem, předklon, spojené paže kmih k zemi.
b: Výdrž.
c: Vzpřim, CH i D vnitřní nohou předkročí dovnitř před nohu vnější a natočí se k sobě obličejem (CH levým, D pravým bokem do středu).

16. takt: Uchopí se za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře, a přešlápnutím na místě dokončí přechod do nového tanečního postavení.

17. – 20. takt: Dvojice postoupí třemi přeměnnými kroky vpřed po kruhu s křižováním paží (CH vykročí levou nohou vpřed, D pravou vzad), CH napíná pravou paži, D ji mírně pokrčuje. Ve 20. taktu třemi podupy zastaví (CH začne pravou, D levou).

21. takt – a: Oba výskokem řezanka levou nohou vpřed.
b: Výdrž.

22. takt = 21. taktu, ale opačnou nohou.

23. takt: Dva řezankové kroky na místě levou, pravou.

24. takt – a: Jeden řezankový poskok na místě levou nohou.
b: Výdrž.

25. – 32. takt = 17. – 24. takt, buď vykračují stejnou nohou, nebo některé dvojice výkročnou nohu mění.

V 33. a dalších taktech tančí dvojice až do konce nápěvu mírně pohupovanou polku v líšeňském tanečním držení (CH drží D oběma rukama v pase, D mu položí obě ruce ze stran na ramena).

Tančí a hrají jako v A. 30.