Zřizovatel:

A. 40 VÉNEŠNÁ (VOLNÁ) Z LÍŠNĚ (V úpravě Marie Knechtové)

                                                                            Allegretto


D.S al FINE

Já so selské syneček, mám dva gronte v Líšni,
zaplatil sem taneček, mozekanti hříšní.
/:Zahréte na cymbálek, na husle he baso,
zatancujem vénešnó s tó líšenskó chasó. :/

1. předvedení tance:

I. část – 2/4 takt

Dvojice ve stoji před hudbou, D po pravici CH. CH předzpěvuje taneční píseň a doprovází přednes gesty. D, ruce v bok. se natáčí v bocích mírně nalevo a napravo vpříč. Ke konci písně se otáčkami doleva přitočí před CH.

II. část- 2/4 takt

CH a D v postavení čelem proti sobě (CH zády do středu) se uchopí ke kolovému tanci – líšeňské držení (viz předchozí tance).

1. – 2. takt: Dvojice postoupí dvěma polkovými otáčkami vpravo vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.

3. takt: Dvojice pokračuje v tanci dvěma obkročákovými kroky s mírným zhupem, vykračuje stejná noha.

4. takt – a: Dvojice se zastaví dvěma přídupy (v každé osmině jeden), CH začne levou, D pravou nohou.
b: Výdrž.

5. – 8. takt = 1.-4. takt, ale v 7. taktu místo obkročáku uvolní CH D pravou rukou a pod svojí levicí, spojenou s její pravou rukou, ji dvakrát podtočí doprava na místě před sebou (CH zády do středu). D vykročí pravou nohou.

8. takt = 4. takt – dvojice dvakrát rychle přidupne na začátku tance ve stoji čelem proti sobě, držení za vnější ruce ve vzpažení jako v 7. taktu, druhé ruce v bok.

9. takt – 16. takt = 1. – 8. takt.

III. část 3/4 takt

Tančí dvojice čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. Překřížené paže jsou ve výši ramen.

1. – 2. takt: Dvojice postoupí vpřed dvěma kroky vyšlapávané sousedské, CH vykročí levou vpřed, D pravou vzad. CH natáhne pravou ruku, D pravici pokrčí.

3. – 4. takt: Dvojice se pustí, CH se otočí dvěma kroky vyšlapávané sousedské o 360° vlevo, vykročí levou nohou, D vpravo, vykročí pravou nohou.

5. – 8. takt a 9. – 12. takt =1.-4. takt.

13. – 14. takt = 1.-2. takt.

15. – 16. takt: CH uvolní pravou rukou taneční držení, D založí levou ruku v bok. CH postoupí dvěma kroky sousedské nepa­trně vpřed a D se podtáčí před ním dvěma kroky sousedské pod spojenými vnějšími pažemi (pravicí se drží ve vzpažení za levici CH), vykročí pravou nohou.

Druhá část se ještě jednou opakuje.

2. předvedení tance:

Celý tanec se tančí od začátku. Úvodní píseň tanečník nyní nezpí­vá, dvojice přímo tančí I. část tance. CH i D stojí levým bokem do středu. D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře.

I. část – 2/4 takt (volné tempo)

1. takt: Jedním přeměnným krokem s natočením zevnitř (vykročí vnitřní noha) postoupí dvojice mírně vpřed. Spojené paže mírně křižují.

2. takt = 1. takt. ale s natočením dovnitř, vykročí vnější noha.

3. – 4. takt = 1. -2. takt.

5. – 8. takt: Dvojice v postavení čelem proti sobě (CH zády do středu) se uchopí za pravé ruce v pokrčení předpažmo (pravá ruka D hřbetem vzhůru). 8 houpavými kroky (vykročí pravá) se otočí o 360° doprava. V závěru zátočky se postaví D po pravici CH a uchopí se opět za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře.

9. – 16. takt =1.-8. takt. V závěru 16. taktu se uchopí dvojice ke kolovému tanci – líšeňské držení (CH levým, D pravým bokem do středu).

II. část – 2/4 takt (živé tempo)

Tančí se jako II. část 1. předvedení tance.

III. část – 3/4 takt (volné tempo)

Tančí se jako tatáž část 1. provedení tance s jedinou výjim­kou: nyní po celou tuto část ustupuje CH před D.
II. část se ještě jednou opakuje.

Tančí se jako v 1. provedení. Pouze v prvních taktech je obměna:

1. – 2. takt: Dvojice v kolovém držení zavřeném (CH zády do středu) postoupí 4 cvalovými kroky dopředu po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou stranou.

3. – 4. takt: Dvojice se otočí na místě dvěma kroky a jedním krokem s přídupem. D vykročí vnitřní nohou.

5. – 8. takt: CH uvolní pravici D, D založí levou ruku v bok. CH stojí na místě a D se podtočí pod spojenými vnějšími pažemi dvěma polkovými kroky, dvěma obkročákovými kroky a jedním krokem s přídupem.

9. – 12. takt: V kolovém držení zavřeném tančí dvojice dvěma kroky polkovými, dvěma obkročáky a jedním krokem s přídu­pem (podrobný popis viz nahoře).

13. – 16. takt = 9.- 12. takt.

Tančí a hrají členové souboru Líšňáci z Brna-Líšně Josef Travníček (1970) a Edita Foersterova (1979), muzika jako v A. 29.