Zřizovatel:

A. 37 ŘETÁZKUVÁ Z LÍŠNĚ

Con motoTančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře.
1. – 2. takt: Čtyři skoky vpřed, oba začínají levou.

3. – 4. takt: Dva přeměnné kroky vpřed, vykročí levá. Ve 4. taktu dvojice zastaví zkráceným krokem – krokem a přísunem.

5. – 6. takt: Čtyři skoky vpřed, začíná pravá.

7. – 8. takt: Dva přeměnné kroky vpřed, začíná pravá, druhým přeměnným krokem se zastaví podobně jako v taktu 4. – krokem a přísunem.

9. – 16. takt =1.-8. takt. V závěru 16. taktu se dvojice natočí čelem proti sobě, CH zády do středu.

17. – 20. takt: Dvojice víří na místě 8 cvalovými krůčky vpravo, vykročí pravá noha. V posledním taktu zastaví víření krokem a přísunem.

21. – 24. takt = 17. – 20. takt, ale naopak doleva, vykročí levá noha. Při víření jsou překřížené paže napjaty – dvojice se odtahuje od sebe jako při dětské hře „na krupičku“.

25. – 32. takt = 17. – 24. takt. Na konci 32. taktu dvojice zastaví v postavení CH zády, D čelem do středu.

33. takt – a: Dvojice – držení o napjatých překřížených pažích -provede na místě skočně řezanku levou nohou vpřed. CH současně napne pravou paži k pravému boku D, D pravou ruku pokrčuje v lokti.
b: Výdrž.

34. takt = 33. takt, ale pravou nohou. CH napíná levou ruku vpřed.

35. – 36. takt = 33. – 34. takt. Při řezance spojené paže křižují.

37. – 40. takt: Dvojice postoupí osmi kroky vpřed, vykročí levá. Při prvním kroku se natočí D levým bokem k pravému boku CH (oba jsou natočeni levými boky do středu).

41. – 48. takt = 33.-40. takt.

49. – 64. takt: Dvojice v kolovém držení líšeňském (CH drží D oběma rukama v pase, D mu položí ruce zpředu na ramena) tančí mírně houpavou polku, CH vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají jako v A. 32.