Zřizovatel:

A. 39 ŠOTYŠKA Z LÍŠNĚ

Allegretto

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu. Oba ruce v bok.

1. takt – a: CH i D úkrok pravou nohou vpravo stranou.
b: Přísun levé nohy výponmo.

2. takt – a: Dvojice poklesne na paty.
b: Výdrž.

3. – 4. takt =1.-2. ale naopak a opačnou nohou.

5. takt – a: CH se uchopí s D za pravé ruce ve vzpažení (ruce jsou nahoře nad hlavami dvojice spojeny zaobleně tak, že vytvoří „okénko“ – lokty stranou, levé ruce v bok). V tomto postavení a držení vykročí dvojice pravou nohou k sobě, přisune levou nohu výponmo. Někteří CH levou nohu nepřisouvají k noze výkročné, pouze ji posunou špičkou po zemi vpřed, koleno povoleno.
b: Dvojice poklesne na paty. „Okénkem“ vytvořeným ze spojených paží se dívají sobě navzájem do očí.

6. takt – a: Dvojice ustoupí nazad výponmo levou nohou s přísunem druhé nohy, spojené pravé paže se poněkud s mírným kmihem sníží.
b: Dopad na paty.

7. – 8. takt: Dvojice v držení za pravé ruce se otočí třemi kroky (vykročí pravá) a přísunem levé o půl kola vpravo (vymění si místa). V závěru 8. taktu založí ruce v bok.

9. – 16. takt =1.-8. takt. V závěru se dvojice vrací na svá původní místa.

17. takt – a: Dvojice ruce v bok se dotkne země přednožmo špič­kou pravé nohy.
b: Dvojice ruce v bok se dotkne země přednožmo špičkou pravé nohy únožmo vpravo zevnitř.

18. takt – a: Přinožením pravé stoj spojný.
b: Výdrž.

19. – 20. takt =17.-18. taktu, ale levou nohou.

21. – 22. takt: CH i D se otočí o 360° doprava vpravo stranou od sebe celkem 3 krůčky (vykročí pravá noha vpravo stranou). V závěru posledního taktu dokročí výrazně levá noha k noze pravé.

23. – 24. takt = 21. – 22. takt, ale naopak a opačnou nohou. Dvojice se vracejí zpět k sobě.

25. – 32. takt = 17. – 24. takt.

33. takt – a: Dvojice se natočí bokem k sobě (stojí nyní oba levým bokem do středu). Uchopí se za vnitřní ruce připažmo, vnější ruce v bok. Pravá noha vykročí vpřed na celé chodidlo, levá zůstává vzadu opřena špicí o zem.
b: Zhup na noze výkročné (obě chodidla zůstávají na svých místech).

34. takt – a: Přenesení váhy těla vzad na levou nohu, pravá zůstává vpředu na místě.
b: Ještě jeden zhup na noze stojné (levé). Obě chodidla stále na svých místech.

35. – 36. takt: Dvojice postoupí ve stejném postavení a držení třemi kroky (vykročí pravá a přikročením levé nohy v závěru 36. taktu).

37. – 40. takt = 33. – 36. takt. V závěru posledního taktu se dvojice pustí, otočí se čelem k sobě. CH zády do středu, oba ruce v bok.

41. takt – a: Pravá noha se dotkne špicí země přednožmo.
b: Pravá se dotkne špicí země přednožmo vpravo zevnitř.

42. takt – a: Pravá noha přikročí k noze levé.
b: Výdrž.

43. – 44. takt = 41. – 42. takt, ale opačnou (levou) nohou.

45. – 46. takt: Dvojice, ruce v bok, se otočí třemi kroky (CH vykročí levou vlevo stranou, D pravou vpravo stranou) o 360° s mírným pohybem vpřed po kruhu. Na 46 b) dokročí opačnou nohou (D levou, Ch pravou) k noze výkročné.

47. – 48. takt = 45. – 46. takt, ale zpět na svá místa, opačně a opačnou nohou.

Tančí a hrají jako v A. 30.