Zřizovatel:

A. 32 HULÁN Z LÍŠNĚ

Allegro

K 1. – 8. taktu melodie patří text:

Hulána, hulána, hulána, měla sem ho ráda,
hulána, hulána, hulána, vod večera do rána.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH le­vým, D pravým bokem do kruhu. CH drží D oběma rukama v pase. D se jej drží oběma rukama za ramena ze stran.

1. takt – a: Poskok mírně z místa vpřed, CH na levé, D na pravé noze, současně mrští druhou nohou do ohnutí přípatmo (CH pravou poklep do hýždí, D švihem ohne levou přípatmo).
b = 1.a).

2. takt = 1. takt, ale CH i D provedou dva poskoky na druhé noze.

3. takt = 1. takt.

4. takt – a: CH švihem vyzvedne D, které se prudce odrazí oběma nohama od země a vzepře se na jeho pažích.
b: Dopad do stoje na zemi.

5. – 8. takt = 1. -4. takt atp.

Po několika poskocích rovně vpřed se začne dvojice otáčet hulánovými poskoky doprava. Zvednutí se vždy provede bez oto­čení.

Poznámka: Často se tančíval hulán po několika taktech poskoků rovně vpřed střídavě na a) na jedné noze a na b) na druhé noze s ohýbáním druhé nohy přípatmo (u CH až se zakopáváním do hýždí) a s otáčením dokola jako u obkročáku poskočného. Byli-li již tanečníci unaveni, skákali chvíli hulánovými poskoky téměř na místě nebo s pohybem mírně vpřed a pak se opět pustili do otáčení dokola.

Tančí a hrají jako v A. 30, u stolu Milan Knecht (1936) – vedoucí souboru a Edita Foersterová (1979).