Zřizovatel:

A. 35 LÍŠENKA Z LÍŠNĚ

Allegretto

K 1. – 16. taktu melodie patří text:

Hezočká Líšenka má sólo,
vona to nabírá na kolo,
děvčátko falešný, tak trocho pešný,
veme si galánka na sólo
a pak to nabírá na kolo.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH uvnitř, D vně. V tanci se střídá takt trojdobý s taktem dvojdobým.

1. takt: Jeden krok mazurky vyběhávané s důrazem na první dobu taktu, a: Běhový skok vnější nohou vpřed, dopad na celé chodidlo, noha v koleně mírně povolena, trup předklon, spojené paže ostrý kmih shora dolů.
b: Lehčí běhový krůček vnitřní nohou vpřed, trup vzpřímí, paže se pozvednou.
c: Běhový krůček vnější nohou, trup i paže ve stejné poloze jako v b).

2. takt = 1. takt, ale vykročí vnitřní noha.

3. takt – a: CH uchopí D oběma rukama v pase, D se odrazí oběma nohama od země a CH ji vyzvedne (nohy se nekrčí, zůstávají napjaty k zemi).
b: CH se zvednutou D se otočí o 180° doleva.

4. takt – a: CH postaví D vedle sebe na zem a uchopí se znovu jako na počátku tance. b: Výdrž

5. – 8. takt =1.-4. takt, ale dvojice se vracejí zpět na svá místa.

9. – 12. takt: Dvojice ve stoji čelem proti sobě se uchopí za pravé ruce ve vzpažení, levé v bok. V tomto postavem postupuje CH čtyřmi valčíkovými kroky vpřed (vykročí levou). D se před ním podtáčí valčíkovými kroky pod spojenými pravicemi doprava, vykročí pravou nohou vzad.

13. – 20. takt = 1.- 8. takt.

21. – 24. takt: CH zády do středu, D čelem se uchopí líšeňským způsobem ke kolovému tanci a tančí polku po kruhu s otáčením doprava (CH vykročí levou, D pravou nohou).

25. – 28. takt: Dvojice v postavení CH uvnitř, D vně, držení polootevřené, se otáčí čtyřmi přísunnými kroky kolem společné osy doleva – CH couvá, v každém taktu vykročí na a) dvojice vnější nohou vpřed s natočením doleva, spojené paže zvedne nahoru, mírný záklon. Na b) přisune vnitřní nohu k noze vnější (špice vytočena zevnitř), střed chodidla u paty nohy výkročné, přenese se na ni váha těla. Vnější noha je odlehčena. Spojené paže kmih dolů. Takto se otočí až do původního postavení.

29. – 32. takt = 21. – 24. takt.

33. – 34. takt: Dvojice v polootevřeném držení se otáčí na místě volně jako v taktech 25. a dalších.

35. – 38. takt: Tempo se zrychlí, dvojice se otáčí čtyřmi kroky jako prve, ale v rychlém tempu.

Tančí a hrají jako v A. 30.