Zřizovatel:

F. 8 NA PŮL SKOKU Z MERKLOVA U VAMBERKA

Allegretto (jen hudba)

Tanec s proměnlivým taktem: 2/4 a 3/4 takt se střídají po 1 taktu; dvojice tančí po kole v zavřeném držení.
T. 1. – 2. Ch vykročí pr. nohou asi o půl stopy a v další fázi kroku ji posune bezmála o pravý úhel, zároveň levá noha opisuje nad zemí oblouk až za pr. nohu; počátkem 2. taktu se tanečník postaví na levou nohu, pr. noha se přisune k ní a začíná tak valčíkový krok: 1., pr., 1., kterým opíše druhý oblouk v původní postoj.
3. – 4. = 1. – 2. D nakročí 1. nohou doleva a pr. nohou učiní oblouk pozadu, počátkem 2. t. pr. nohou dostoupne, čímž začne valčíkový krok: pr., l., pr. opíše další polokruh nad zemí a dostane se tak do původního postoje.
3. – 4. = 1. – 2.
5. – 14. pokračuje stejným způsobem.
K valčíkovému kroku ve 14. taktu se připojí na 15. – 16. 2 valčíkové kroky.
17. – 32. = 1. – 14.
Oba tanečníci vykračují tedy vždy stejnou nohou a nadzvižená noha opisuje po celý takt oblouk.

Srov. J. Vycpálek, ČT s. 120-121
Hudební zpracování: M. Rychta
Taneční rekonstrukce: H. Laudová a J. Rychtová
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají členové Souboru Josefa Vycpálka z Prahy Pavel Battěk (1958) a Blanka Vrátilová (1963), František Garay (1972) a Pavlína Čermáková (1963), Jakub Novák (1970) a Ludmila Battěková (1963), muzika jako v F. 1.