Zřizovatel:

E. III. 1 HOLKA NEZNÁMÁ, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto

Holka neznámá, nechoď za náma, nechoď do hospody.
Jsou tam hoši ze Lhoty, maj’ kožený kalhoty,
boty viksovaný.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše, Ch zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené.
V tanci se střídají kroky obkročáku houpavého a obkročáku poskočného s valčíkem.
Popis tance:
1.-2. takt: Obkročák houpavý (1 krok v taktu). Ch vykročí levou, D pravou nohou. Každým krokem obkročáku houpavého se dvojice otočí o půl kola.
3. takt: Valčík. Ch vykročí levou, D pravou nohou. Dvojice se otočí o půl kola.
4. – 6. =1. – 3., ale vykračuje opačná noha.
7. – 8. = 1. – 2.
9. – 10.: Valčík (druhým valčíkovým krokem se dvojice zastaví).
1. – 12.: Obkročák poskočný 1 krok v taktu. CH vykročí levou, D pravou nohou.
13. : Valčík.
14. – 15. = 11. – 12., ale opačnou nohou.
16.: Valčík.
17. – 18. = 1.-2.
19. – 20. Valčík.

Poznámka: Obkročák poskočný začíná z celého chodidla a po doskoku je ještě mírně natřesen.

Tančí a hrají členové souboru Vysočan z Jihlavy Miloslav Brtník ml. (1951) a Lenka Orlíčková (1970), Zbyněk Berka (1974) a Iveta Královská (1968), muzika ve složení Miloslav Brtník st. (1928) prim a vedoucí souboru, Soňa Bláhová (1966) a Danuše Brtníková (1954) 1. housle, Jan Fiala (1944) a Anna Kubínová (1960) 2. housle, František Kredl (1933) 3. housle, Jindřich Mišák (1929) a Jan Pech (1944) violy a Jan Brtník (1980) kontrabas.