• English

Zřizovatel:

E. III. 2 SALÁT, SMĚSEK Z NEDVĚZÍ

Allegretto

Počkej, počkej, povím na tě, že tys nám byl na salátě,
na salátě na zeleným, počkej, já to na tě povím.
Mlč a nepovídej, to byl někdo jinej.

Tančí dvojice v postavení a držení jako u tance Holka neznámá (E.III.l).
1. – 8. takt: 16 kroků obkročáku poskočného (dva v taktu). CH vykročí levou, D pravou nohou. Každým obkročákem poskoč­ným se otočí dvojice o půl kola.
9. – 20.: Valčík. Ch vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají členové souboru Vysočan z Jihlavy Zbyněk Berka (1974) a Iveta Královská (1968), Miloslav Brtník ml. (1951) a Lenka Orlíčková (1970), Jaroslav Dřevo (1947) a Iveta Urbanová (1964), Josef Fišar (1972) a Martina Vlčková (1973), Josef Prokeš (1956) a Lenka Macková (1972), muzika jako v E.III.1