• English

Zřizovatel:

F.10 STARODÁVNÁ (POLKA) Z MERKLOVIC U VAMBERKA

(informátorka J. Vycpálka pocházela ze Člupku u Litomyšle)

Allegretto

Párový tanec v zavřeném držení. CH a D se otáčejí pomalu do kolečka:
T. 1.a): Ch vykročí 1. nohou. D pr. nohou o půl kolečka.
b): Ch otáčí se pr., 1., D 1., pr. o půl kolečka.
2. : Totéž otáčení opačnýma nohama – druhé půlkolečko.
3. – 14.: Totéž (na snímku 3. – 16.).
15. = 1.
16. – 17.: 4 houpavé kroky

Tančí se takřka na místě a v podstatě jde o typ obkro-čákových kroků. V originále uvedeného popisu u J. Vycpálka, ČT, s. 119 je předepsáno třasákovým tempem.
Velice pomalé tempo tance informátoka p. Müllerová charakterizovala takto: „Za starejch časů takový polky se všechno tancovaly. Někdo se přitom třese, potřásá, ale vona (polka) je houravá (loudavá), jen tak tím krokem, jen se klepá.“
Jde skutečně o vzácný druh staré polky. Část melodie připomíná lendler.

Hudební zpracování: M. Rychta
Taneční zpracování: J. Rychtová a H. Laudová
Popis: H. L. s využitím poznámek a částečného popisu ve sbírce J. Vycpálka

Tančí a hrají členové Souboru Josefa Vycpálka z Prahy Pavel Battěk (1958) a Ludmila Battěková (1963), Ondřej Pfeffer (1956) a Jitka Schillerová (1976), Jiří Válek (1969) a Pavlína Čermáková (1963), muzika jako v F.l, ale bez K. Mahelky a L. Houdkové, příčnou flétnu hraje Dita Krčíková (1974).