A. 4 HOLĚŠOVSKÁ MAZURKA Z TROJANOVIC

Dala sobě v Holešově punčošky štrykovať, aby mohla u muziky mazurku tancovať. La, la, la,… Tančí dvojice smíšené po kruhu v kolovém držení polootevřeném, CH zády do středu. 1. takt: dvojice postoupí jedním mazurkovým krokem vpřed po kruhu: první doba: důrazný krok vnější nohou vpřed s mírným podupem, druhá doba:

Continue reading

A. 5 VAŁASKÝ Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

1. píseň Pase valach ovce na zelenéj lúce, na lúce zelenéj, valaška drobné ryby nese, směje sa, až sa celá třese, že bude jest rybičky, aj, ze studenéj vodičky. 2. píseň Hořela lipka, hořela, pod ňú má milá /panenka/ seděla, iskérky na ňu padaly, všeci mládenci plakali. Ten jeden plakal

Continue reading

A. 6 ZATÁČANÝ Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Sólové provedení Hromadné provedení I. Zatancuj ně, moja najmilejší, zatáčaný a já sa podivu jak ti svěčí věneček zelený, věneček zelený na hlavě. II. Záhon petržele, záhon cibule, nic ti, moja milá, nic ti nebude, Záhon petržele, záhon cibule, nic ti, moja milá nebude. /: Hněvaj sa ty na mňa

Continue reading

A. 7 ŠANTAVÝ Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

/: V Příboře na dvoře u sedláka, praly sa děvčata o vojáka. :/ Neperte sa, neperte sa, /: tu máte gatiska, rozdělte sa. :/ Jiné znění: V Příboře na dvore u sedláka bijů sa děvčata o vojáka. Děvčata, děvčata, nebijte sa, tu máte kalhoty, rozdělte sa! /: Nebite sa, rozdělte

Continue reading

A. 8 PILKY Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Pilky už nám dořezaly, mlýnky už nám domlely, pan otec nám poděkoval, povandrujem v pondělí. /: Robota nám přestala a bída nám nastala. :/ Napřed stárek, potom mládek a pan otec pozadu, práška ale panímáma nechala si na radu. Poznámka k nápěvu: Obvykle se hraje užší nápěv (bez taktů 9.

Continue reading

A. 9 ŠUBRY Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Šly děvčátka silnicí, škabram škybry za vratami, potkali je myslivci. Kam, děvčátka, kam jdete? Škabram, škybry za vratami, kerá moje budete? Tančí dvojice po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, tanečník levým, tanečnice pravým bokem do středu. Spojené paže napjaty dovnitř. Varianta A 1. – 2. takt: dvojice se

Continue reading

A. 10 POŽEHNANÝ Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Rúbal bučka u potůčka, nedoťál ho, namlúval si švarné děvča, nedostál ho. Tady máš, má panenko, tady máš dva grajcary, tady máš, má panenko, tady máš groš. Tančí smíšené dvojice čelem do kruhu, střídavě tanečník a tanečnice. Možno tančit i ve trojicích čelných, tanečník uprostřed, po stranách dívky. Kruhová forma

Continue reading

A. 11 POŽEHNANÝ Z VIDČE

Rúbal bučka u potůčka, nedoťál ho, namlúval si švarné děvča, nedostál ho. /: Tady máš, má panenko, tady máš dva grajcary, tady máš, má panenko, tady máš groš. :/ Trojicová forma Tančí chlapec a dvě dívky v postavení čelném, chlapec uprostřed. Ruce v bok. 1. takt: trojice činelovitě (směrem shora

Continue reading

A. 12 POŽEHNANÝ Z HUTISKA

Melodie jako v A.11, text: Uťal bučka u potůčka, nedoťál ho, namlúval si švarné děvča, nedostál ho. Tule máš, má panenko, tule máš dva grejcary, tule máš groš. Postavení jako v A.11. 1. takt: tanečník v 1. době tleskne pravou dlaní do levé a ihned upaží pravici povýš nad hlavu

Continue reading

A. 13 HUSÁR Z HUTISKA

Husár sem a husár budu, černé čižmy nosit budu, černé čižmy od čižmářa, podkověnky od kovářa. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, dívka po pravici chlapce. Chlapec drží dívku pravicí kolem pasu. Dívka položí levici ohnutou v lokti na jeho pravé rameno. Vnější ruce v bok. 1.

Continue reading