B. 6 ZAJÍČEK Z NOVÉHO HROZENKOVA

Za našíma humny sedí zajíc, svojimi nožkami přebírajíc. Dyby já ty nožky měl, také bych tak přebíral jak ten zajíc. Tančí se obvykle jako další z řadových tanců. Tančí dvojice smíšené, chlapci v jedné řadě, děvčata proti nim, ruce v bok. 1. – 3. takt: střídavé vytáčení a vtáčení špiček

Continue reading

B. 7 LÍSTEČEK Z JAVORA Z NOVÉHO HROZENKOVA

Lísteček z javora spadnul ně do dvora, nebudu sa, milá, žéniť, až bude pohoda. Lísteček z osiky spadnul ně do viky, nebudu sa, milá, žéniť, až budu veliký, Lísteček z jasena spadnul ně do sena, nebudu sa, milá, žéniť, až bude potřeba. Lísteček z jatela spadnul ně do zelá, nebudu

Continue reading

B. 8 KOZULENKA S HULÁNĚM Z NOVÉHO HROZENKOVA

Špačku, špačku, chceš syra? Nechcu, nechcu, má milá, najed sem sa řeřuchy u fojtovej děvuchy. /: Měla sem já holáňa, měla sem ho ráda, dala sem ho do sena, zedla ně ho kráva. :/ Tančí dvojice smíšené v řadách (někdy i po kruhu), čelem proti sobě, chlapec zády do středu.

Continue reading

B. 9 TKALČOVSKÝ KŘIŽÁK Z NOVÉHO HROZENKOVA (Malý křižák)

Slúžila sem u tkalce, není temu dávno, chtěla sem sa naučiť, jak se dělá plátno. Jednu nohu natáhne a druhá sa skrčí osnova sa roztáhne, člunek sa tam strčí. Dohrávka v délce 16 taktu. Buď Beskyde, Beskyde nebo Husár sem a husár budu, černé čižmy nosit budu (nápěv jako Slovan

Continue reading

B. 10 VAŁASKÁ Z JASENKY

1. píseň Na dolině v javořině páslo dívča štyry koně, přišli dvá hajníci z pola, zjali koně do dvora. 2. píseň Dyž budu po Prajzskej choditi, budu si tolárky tržiti, dyž přijdu na našu stranu, nájdu si děvčinu švarnú. Tančí jedna nebo více dvojic smíšených. Obvykle začínala tančit jedna dvojice.

Continue reading

B. 11 VAŁASKÁ Z LUŽNÉ

1. píseň A ten ptáček jařabý skoro ráno zpíva, /: staň, cérečko, staň hore, už sa rozednívá. :/ A já eště nestanu, néni eště ráno, /: synečka sem pustila, néni hrubě dávno. :/ 2. píseň Dyž sem já k vám chodívával, chodívalo nás pět, nechtělas ně pověděti, kterého budeš chtět.

Continue reading

B. 12 VAŁASKÁ Z RUSAVY

1. píseň Štyry chodníčky přes Javorníčky, ukaž ně, milá, svoje nožičky. /:Hojasa, hojasa, svoje nožičky. :/ Ach, neukážu, byla bych blázen, třeba by tys mňa povalil na zem. Hojasa… Aj, poval, poval, pomóžeš stati, červené pantle zavazovati. Hojasa… 2. píseň A jede Čéšek z Vídňa a má koníčka šimla /:a

Continue reading

B. 13 KŘIŽÁKY Z RUSAVY

Tančí čtyři dvojice v postavení do kříže čelem do středu, dívka po pravici chlapce. Drží se za vnitřní ruce ve skrčeni připažmo, vnější ruce v bok nebo připaženy. 1. – 4. takt: 1. a 3. dvojice si vymění dvanácti nízkými poskočnými krůčky místa. Vykročí vnější noha. Uprostřed při setkání utvoří

Continue reading

B. 14 LAŠTOVIČKA Z RUSAVY

Laštovička, černý pták, přeletěla přes Fryšták. A z Fryštáka do Němec, staréj babě pro věnec. Tančí se ve dvou řadách, vzdálených od sebe asi čtyři kroky. V jedné řadě jsou děvčata, ve druhé chlapci. Tančící jsou čelem k sobě, ruce v bok. 1. – 4. takt: čtyři přísunné kroky vpravo

Continue reading

B. 15 HOLÁŇ Z RUSAVY

Měla sem já holáňa, měla sem ho ráda, dala sem ho do sena, zežrala ho kráva. Trochu sem sa… Měla sem já holáňů, jak na trně květů, dostala sem jednoho, nehodí sa k světu. Trochu sem sa… Měla sem já holáňů, jak na trně trnek, vzala sem si jednoho, měl

Continue reading