• English

Zřizovatel:

A. 5 VAŁASKÝ Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

1. píseň

Pase valach ovce na zelenéj lúce, na lúce zelenéj,
valaška drobné ryby nese, směje sa, až sa celá třese,
že bude jest rybičky, aj, ze studenéj vodičky.

2. píseň

Hořela lipka, hořela,
pod ňú má milá /panenka/ seděla,
iskérky na ňu padaly,
všeci mládenci plakali.

Ten jeden plakal nejvíce,
kúpil jí nové střevíce,
sřevíčky pěkné červené,
mašličky na nich zelené.

3. píseň (Zásmažka. Dohrávka.)

Nám, nám jako nám, nám se šije dolomán, nohavičky.
A děvčata nemajú, ony sobě čurajú na střevíčky.

Tančí jedna nebo více dvojic smíšených. Obvykle začíná pouze jedna dvojice. Tanečník se postaví před muziku, poručí si tanec a zazpívá taneční píseň. Hudba doprovází zpěváka, pokud zpívá. Pak opakuje nápěv k tanci jednou. Tanečník při zpěvu gestikuluje pažemi, dupá, tleská.
Někdy tanečník pouze začne zpíval první taneční píseň a po několika taktech již dá hudbě znamení, aby pokračovala ve hře a on začíná tančit. Pohledem, zadupáním nebo gestem vyzve k tanci svoji tanečnici, stojící opodál.

1. píseň (Pase valach ovce)
1. – 4. takt: za zpěvu písně se tanečník v mírném stoji rozkročmo čelem k hudbě v rytmu písně pohupuje, tleskne do dlaní a zadupe. Tanečnice, ruce v bok, jej pozoruje a chystá se k tanci.
5. – 8. takt: (rep. 1. – 4. taktu): hudba doprovází tanec.
Tanečnice se přitáčí k tanečníkovi krokem „o patě“ (viz společné víření dvojice). Na první dobu taktu nakročí vpřed na pravou patu, špice kolmo zdvižena, mírně se nadnese vpřed (levá noha na celém chodidle vzadu se mírně posune), váha těla se však znovu přenese na zadní (levou nohu). Na druhou a třetí dobu taktu se tanečnice otočí dvěma kroky obkročáku houpavého jednou kolem. Začíná pravá noha. Tímto krokem „o patě“ postoupí mírně vpřed.
Takto i v dalších taktech.
Tanečník se připojí k tanečnici a sleduje ji stejným krokem „o patě“, vykročí také pravou nohou vpřed, ale bez otáčení. První doba je stejná jako u tanečnice. Ve druhé a třetí době postoupí vpřed dvěma kroky pravou a levou nohou. V první době každého taktu vždy tleskne pravou dlaní do levé.
9. – 16. takt: víření dvojice na místě krokem „o patě“ v postavení pravými boky k sobě. CH drží D oběma rukama kolem těla. D jej uchopí ze stran za ramena.
V každém taktu se otočí dvojice vpravo jedním krokem „o patě“ na místě asi o 180°. Oba vykročí pravou (vnitřní nohou. Krok je stejný jako v 5. – 8. taktu, jenže se provádí po obvodu kroužku vpravo vpřed mezi oběma tanečníky. V posledním (16. taktu) se tímto krokem dvojice přetočí k sobě levými boky, aniž by se pustila.
17. – 24. takt (rep. 9. – 16. taktu): víření krokem „o patě“ doleva; vykračuje levá (nyní rovněž vnitřní) noha. Posledním krokem „o patě“ dvojice ukončí víření a zastaví se.

2. píseň (Hořela lipka, hořela).
1. – 4. takt: tanečnice se otáčí před tanečníkem krokem „o patě“ vpřed po kruhu (jako v 1. písni). On za ní postupuje rovně vpřed krokem „o patě“ (bez otáčení). Na začátku každého taktu potlesk pravou dlaní do levé.
5. – 8. takt: dvojice víří krokem „o patě“ (v každém taktu jeden krok) na místě v postavení pravými boky u sebe. Vykračuje pravá (vnitřní) noha. Posledním krokem se otočí dvojice levými boky k sobě.
9. – 12. takt (rep. 5. – 8. taktu): víření krokem „o patě“ doleva. Vykračuje levá (nyní rovněž vnitřní) noha. Posledním krokem „o patě“ dvojice ukončí víření a zastaví se.

3. píseň (Nám, nám, jako nám) – Zásmažka
Vałaský končí dvoučtvrťovou „zásmažkou“ a dohrávkou.
Tanečník zanotí píseň Nám, nám, jako nám. Hudba ji ihned podchytne. Dvojice současně tančí: v postavení čelem proti sobí (tanečník levým, tanečnice pravým bokem do kruhu), uchopí se za pravé ruce, spojené někdy bílým kapesníkem. Tanečník postupuje vpřed drobnými, nízkými poskočnými krůčky (dva v taktu). Vykročí levou nohou. Levicí volně gestikuluje v pokrčení vzpažmo. Tanečnice se podtáčí pod spojenými pravicemi vpravo kroky houpavého obkročáku (dva v taktu), vykročí pravou nohou. Takto tančí asi po dobu prvních šesti taktů (někdy s repeticí po dobu dvanácti taktu).
Ve druhé polovině písně se uchopí dvojice ke kolovému tanci „v objetí“, a tančí až do konce písně „švihák“ – obkročák houpavý buď skoro na místě nebo s postupem vpřed po kruhu. Dvojice se otáčí doprava. On vykročí levou a ona pravou nohou. Posledním krokem se zastaví.
Po „zásmažce“ následuje ještě v délce šestnácti taktů polková dohrávka. Dvojice se uchopí jako na polku a tančí živou hladkou polku doleva. Aby se změna směru otáčení provedla jistě, tanečník při prvním polkovém kroku dohrávky silně vydupne výkročnou (levou) nohou. Tanečník muže při polce místo polkového kroku libovolně (obvykle ve čtvrtém, osmém atd. taktu) třikrát zadupat v rytmu eeq

Pokud mu stačí síly, může v závěru polky ještě tanečnici vyzvednout (poslední takt).
Vałaský patří k tancům točivým. Písně k němu jsou ve 3/4 taktu (s výjimkou zásmažky s dohrávkou).
Tanec má tři hlavní části: předzpěv taneční písně s doprovodnými pohyby. Individuální projev tanečníka a tanečnice a společné víření kolem společné osy krokem, nazývaným podlé charakteristického provedení „o patě“. Rytmus je polonézový.
Tančí se buď sólově nebo s přizváním dalších páru. Zpívá se obvykle jen na začátku. Mnohdy tanečník zanotí jen část písně a dále už pokračuje hudba. Stejně tak tomu je při zásmažce. Mnohdy si tanečník pouze poručí tanec vhozením „do cimbálu“ a zvoláním: „Vałaský!“ Hudba pak už sama hrála určitý sled písní k vałaskému, včetně zásmažky s dohrávkou.

Tančili: Václav Bradáč (1929) a Františka Bradáčová (1934). Hrála muzika souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm ve složení primáš Jaromír Štrunc (1932), housle terc Jan Coufal (1948) a Vladimír Štrunc ml. (1964), housle kontr Vladimír Štrunc st. (1929), klarinet Jaromír Cáb (1953), kontrabas Martin Bařina (1963) a cimbál Libuše Kramerová (1950).