Zřizovatel:

A. 11 POŽEHNANÝ Z VIDČE


Rúbal bučka u potůčka, nedoťál ho,

namlúval si švarné děvča, nedostál ho.
/: Tady máš, má panenko, tady máš dva grajcary,
tady máš, má panenko, tady máš groš. :/

Trojicová forma

Tančí chlapec a dvě dívky v postavení čelném, chlapec uprostřed. Ruce v bok.
1. takt: trojice činelovitě (směrem shora dolů a naopak) třikrát zatleská pravou, levou, pravou dlaní shora o druhou dlaň, která se pohybuje protisměrně nahoru v rytmu.
2. takt: trojice (ruce v bok) třikrát ve stejném rytmu na místě zadupá pravou, levou, pravou nohou (těžiště mírně sníženo).
3. – 4. takt: chlapec tleskne obyčejně pravou dlaní do levé a ihned vzpaží pravou paži povýš nad hlavu pravé dívky. Současně dupne levou nohou. Obě dívky se od začátku 3. taktu otáčejí na místě směrem od chlapce (pravá vpravo, levá vlevo), v každém taktu dvěma obyčejnými kroky jednou kolem.
5. – 8. takt: jako 1. – 4. takt, ale nyní žehná chlapec levé dívce. Na začátku 5. taktu chlapec při potlesku dupne nyní pravou nohou.
9. – 16. takt: zátočky chlapce střídavě s pravou a levou dívkou závěsem za lokty v každém taktu dvěma obyčejnými nebo přízemními běhovými krůčky. Lichá dívka jde vždy tanečníkovi vstříc po obloučku ve směru své původní zátočky s ním. (Opisuje druhou polovinu kroužku.)

Tančili Jaroslav Jurajda (1953) a Helena Dobrovolná (1947) a Naděžda Šebestyénová (1961). Hrála muzika souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm ve složení jako v A.7.