Zřizovatel:

A. 9 ŠUBRY Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Šly děvčátka silnicí, škabram škybry za vratami,
potkali je myslivci.

Kam, děvčátka, kam jdete? Škabram, škybry za vratami,
kerá moje budete?

Tančí dvojice po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, tanečník levým, tanečnice pravým bokem do středu. Spojené paže napjaty dovnitř.

Varianta A

1. – 2. takt: dvojice se otočí dvěma třasákovými kroky jednou vlevo kolem. Tanečník vykročí levou, tanečnice pravou nohou. Na začátku 1. taktu tanečník (někdy i tanečnice) přidupne.
3. takt: 1 třasákový krok podle tanečníka vlevo stranou (do středu), tanečník vykročí levou, tanečnice pravou nohou.
4. takt: jako 3. takt, ale ven z kruhu a opačnou nohou.
5. – 6. takt: dvojice se otočí dvakrát vpravo kolem čtyřmi kroky šviháku, tanečník vykročí levou, tanečnice pravou nohou. Některé dvojice tančí „po hutisky“:
ve 3. taktu: 1 třasákový krok podle tanečníka šikmo vlevo vpřed,
ve 4. taktu: 1 třasákový krok podle tanečníka šikmo vpravo vpřed.

Varianta B

Nápěv jako u varianty A, ale takt 3. a 4. se ještě jednou opakuje.
Tančí dvojice smíšené ve stejném postavení a držení jako u A varianty
1. – 2. takt: jako u A varianty (třasák doleva s výdupem na začátku 1. taktu),
3. takt: jako u A varianty (1 třasákový krok do středu kruhu),
4. takt: jako u A varianty (1 třasákový krok ze středu kruhu),
rep. 3. taktu: 1 třasákový krok vpřed (tanečník levou vpřed, ona pravou vzad),
4. taktu: 1 třasákový krok vzad (tanečník pravou vzad, ona levou vpřed),
5. – 6. takt: jako u A varianty (švihák-obkročák houpavý doprava).

Tančili a hráli titíž jako v A.7.