• English

Zřizovatel:

A. 10 POŽEHNANÝ Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

Rúbal bučka u potůčka, nedoťál ho,
namlúval si švarné děvča, nedostál ho.
Tady máš, má panenko, tady máš dva grajcary,
tady máš, má panenko, tady máš groš.

Tančí smíšené dvojice čelem do kruhu, střídavě tanečník a tanečnice.
Možno tančit i ve trojicích čelných, tanečník uprostřed, po stranách dívky.

Kruhová forma
1. takt: chlapec tleskne (v první době) pravou dlaní do levé a ihned (ve druhé době) upaží pravici povýš nad hlavu dívky po pravé straně. Současně opře pravou nohu patou o zem šikmo vpravo zevnitř. Dívka se od začátku taktu začne otáčet vpravo buď dvěma krůčky v taktu (pouhým přešlapováním) nebo zrychleně dvěma přísunnými krůčky, vykračuje pravá noha. Ruce v bok.
2. – 3. takt: pokračování v pohybu z 1. taktu (chlapec „žehná“, dívka se točí).
4. takt: chlapec i dívka tři podupy na místě pravou, levou, pravou nohou (těžiště mírně sníženo, ruce v bok).
5. – 8. takt: jako 1. – 4. takt, ale nalevo a opačnou nohou i rukou. Otáčení dívek vpravo.
Takt 1. – 8. se může opakovat ještě jednou.
9. – 10. takt: potlesk do dlaní (chlapec nebo všichni v 1. době 9. taktu) a zátočka s pravou dívkou za pravou lokty čtyřmi nízkými podtrhávanými poskoky, vykročí pravá noha. (Potlesk při vykročení.)
11. – 12. takt: zátočka za levé lokty s levou dívkou čtyřmi podtrhávanými poskoky. Vykračuje opět pravá noha.
13. – 16. takt jako 9. – 12. takt.
Takty 9. – 16. se mohou opakovat ještě jednou.

Trojicová forma
Tančí se stejně, tanečník střídá v tanci pravou a levou dívku. Při žehnání se otáčí pouze jedna dívka. Druhá stojí. V zátočce lichá dívka poskakuje buď nízkými podtrhávanými poskoky na místě čelem k chlapci nebo se otáčí na místě kolem své osy ve směru své zátočky s chlapcem nebo protisměrně.

Tančili: Petr Dobrovolný (1947) a Helena Dobrovolná (1947), František Kostka (1947) a Věra Kostková (1947), Jaroslav Jurajda (1953) a Naděžda Šebestyénová (1961). Hrála muzika souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm ve složení jako v A.7.