Zřizovatel:

A. 7 ŠANTAVÝ Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM

/: V Příboře na dvoře u sedláka,
praly sa děvčata o vojáka. :/
Neperte sa, neperte sa,
/: tu máte gatiska, rozdělte sa. :/

Jiné znění: V Příboře na dvore u sedláka
bijů sa děvčata o vojáka.
Děvčata, děvčata, nebijte sa,
tu máte kalhoty, rozdělte sa!
/: Nebite sa, rozdělte sa :/
/: jedna nohavice, tá druhá střevíce,
jedna nohavice, druhá krpce. :/

Tančí smíšené dvojice po kruhu v držení polootevřeném, tanečník uvnitř. Spojené vnější paže volně napjaty do směru tance vpřed po kruhu.

1. – 3. takt: tři mazurkové poskoky vpřed, vykračuje vnější noha:
a/ výdup vnější nohou vpřed po kruhu,
b/ krok vnitřní nohou vpřed (noha přikročí k noze vnější),
c/ poskok na vnitřní noze, vnější přednoží dolu dovnitř tak, že se vnější nohy obou partneru dotýkají špičkami. Pohyb vnější nohy se neprovede přímo, ale malým obloukem směrem zevnitř a pak dovnitř.
4. takt: výskokem odrazem z vnitřní nohy 1/1 obrat dovnitř (tanečník na pravé vpravo, tanečnice na levé vlevo). Dopad do mírného stoje rozkročného. Váha spočívá u tanečníka na levé, u tanečnice na pravé noze. Při výskoku se dvojice současně přechytne (spojené paže směřují nyní zpět po kruhu).
5. – 8. takt: jako I. – 4. takt, ale opačně (ve směru hodinových ručiček). Vykračují opačné nohy. Obrat v 8. taktu se provede naopak.
9. – 10. takt: jako 3. – 4. takt.
11. – 12. takt: jako 7. – 8. takt.
13. – 20. takt: valčík v kolovém držení zavřeném vpřed po kruhu.
Tanečník vykročí levou, tanečnice pravou nohou. 13. – 20. takt se opakuje.

Tančili: Václav Bradáč (1929) a Františka Bradáčová (1934), Petr Dobrovolný (1947) a Helena Dobrovolná (1947), František Kostka (1947) a Věra Kostková (1947), Jaroslav Jurajda (1953) a Naděžda Šebestyénová (1961). Hrála muzika souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm ve složení jako v A.5.