Zřizovatel:

A. 8 PILKY Z ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM


Pilky už nám dořezaly, mlýnky už nám domlely,
pan otec nám poděkoval, povandrujem v pondělí.

/: Robota nám přestala a bída nám nastala. :/
Napřed stárek, potom mládek a pan otec pozadu,
práška ale panímáma nechala si na radu.

Poznámka k nápěvu: Obvykle se hraje užší nápěv (bez taktů 9. – 12. – Robota nám nastala…). V tom případe se zpívá takto:

Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely,
už sedláci vymlátili, majú prázdné stodoly.

Dohra.
Nebo:

Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely,
pantáta nás vypověděl, povandrujem v pondělí.

Dohra.

Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely,
už sedláci vymlátili, majú prázdné stodoly.

 

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, tanečník uvnitř, držení polootevřeně.

1. – 2. takt: dva přeměnné kroky vpřed, začíná vnější noha (tanečník levou, tanečnice pravou). Kroky se provedou buď obyčejně (po celých chodidlech), nebo poněkud zadržovaně a při výkroku našlápnutím na patu.
3. – 4. takt: dvojice se otočí čtyřmi kroky mírně houpavého šviháku 2x kolem.
Pohyby taktu 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančili a hráli titíž jako v A.7.