• English

Zřizovatel:

C.28 HVĚZDA – HODINY – KOLO MLÝNSKÉ Z POČÍTEK

Chlapci v sudem počtu (nejlépe 8) utvoří kruh čelem do středu a uchopí se za napjaté paže. Hudba hraje buďto nějaký „mlynářský“ nápěv nebo kteroukoliv polkovou melodii. Pokud je text písně znám, chlapci mohou píseň předzpívat při pohybu v kruhu vpravo nebo vlevo stranou. Pokud hraje pouze hudba, střídají se pravidelně po určitých taktových úsecích (4 – 8 taktů) figury:
I. Obíhání drobnými krůčky v kruhu (2 krůčky v taktu), vykročí pravá noha (kruh se točí doprava).
II. Tvoření loukotí „mlýnského kola“ (každý druhý se spustí do svisu ležmo, nohy nataženy chodidly k sobě). První jimi v této poloze otáčejí.
V další části nápěvu se pak ležící postaví a znovu následuje I. figura. Pak tvoří loukotě kola první atd.
Taneční úryvky s pohybem v kole s tvořením „loukoti“ se pravidelně střídají. Ležící napomáhají otáčení kola klepáním patami o zem. Někdy se otáčejí jenom jedním směrem, jindy se při každé změně ve tvoření kola střídá i směr otáčení.

Tančí členové souboru Pramínek z Jihlavy Petr Bakalík /1978/, Miloslav Brtník ml. /1951/, Štěpán Kačer /1979/, Daniel Kittler /1976/, Michal Kružík /1978/, Petr Musil /1976/, Radek Růžička /1975/ a Dušan Šebesta /1975/, hraje muzika souboru Vysočan z Jihlavy jako v A.2., ale bez J . Mišáka.