Zřizovatel:

C.24 SEDLÁK, SMĚSEK Z BLATIN

Tančí dvojice smíšené, čelem proti sobě. CH zády do středu v držení ke kolovému tanci zavřeném. V tanci se střídá obkročák poskočný (dva kroky v taktu) s valčíkem. Celý tanec j e ukončen v posledních 2 taktech čtyřmi podupy na místě.

1. – 4. takt: Obkročák poskočný (2 kroky v taktu). CH vykročí levou, D pravou nohou. Starší tanečníci zpočátku místo obkročáku poskočného tančili obkročák pohupovaný s nátřesem (2 kroky v taktu).
5. – 8. takt: Valčík.
9. – 12. takt: Obkročák poskočný (2 kroky v taktu).
13. takt: Dvojice se zastaví, CH zády do středu, D čelem. 3 podupy na místě ( CH začíná levou, D pravou nohou).
14. takt – a: Ještě jeden podup.
b,c: Výdrž ve stoji.

Tančí a hrají jako v C. 19.