Zřizovatel:

J. 16 VAŘAJKOVÁ Z PODLUŽÍ

Kde ju máš, tu tu tu, co sa ptáš, ty kluku,
na vrch kamen pod brodvanem,
šindelákem přikrytú.

Tančí 2 chlapci čelem proti sobě. Každý drží v pravé ruce kratší vařečku. Nejprve přezpívají taneční píseň (vařečkou přitom gestikulují).
1. takt – a: Ze stoje spojného přeskok na pravou nohu, levá skrčí přednožmo. Chlapci předají vařečku pod pokrčeným kolenem levé nohy z pravé ruky do levé.
b: Jako a), ale naopak (přeskok na levou nohu, pravá skrčí přednožmo a vařečka se předá pod kolenem z levé ruky do pravé).
2. takt: Chlapci v prvních 3 osminách zadupají na místě 3x s mírně sníženým těžištěm pravou-levou-pravou nohou. Současně uhodí 3x vařečkou o vařečku (drží jí v pokrčení vzpažmo dovnitř). Buď uhodí do sebe vařečky kulatými plochami, anebo držadly.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt.
5. – 7. takt: Šest přeskoků z nohy na nohu jako v taktech 1. – 2. (v každém taktu 2) s předáváním vařečky z ruky do ruky pod pokrčenými koleny.
8. takt = 2. takt (3 podupy a poklepy vařeček o vařečku).
Tanec se opakuje několikrát po sobě a jeho tempo se ustavičně zrychluje. Jde o určitý druh soutěživého tance nebo tance obrat­nosti (komu vypadne vařečka z rukou, prohrává).

Tančí a hrají členové souboru Břeclavan z Břeclavi Pavel Kadrnka (1968) a Jiří Rotter (1970), dále zpívají Vlastimil Rampula (1970) a Lubor Zápeca (1973), muzika jako v J. 13.