Zřizovatel:

J. 18 HANAČA (HANÁCKÁ) Z LUŽIC

Co to máš, Hanačo, co to máš za šaty,
rozmarýn zelený, na každú neděli.

Neco za cibulu, neco za křen,
neco zapłatíme, neco zapřem.

Tančívalo se na fašanky v úterý večer. Vyhlásila se „hanácká“. Muzikanti pak začali hrát nápěv „Co to máš Hanačo“. Chlapci si šli pro děvčata a jednotlivé dvojice se postavily po kruhu čelem proti sobě, CH levým a D pravým bokem do středu.
Uchopili se za obě ruce vpředu křížem. V tomto postavení a držení postupují v 1. části volným tempem vpřed po kruhu přísunnými kroky s mírným výponem ve 2. době taktu a s po­klesem na celá chodidla ve 3. době taktu. Chlapec vykročí levou nohou mírně šikmo vlevo vpřed, D čelem proti němu pravou nohou mírné šikmo vpravo vzad. Spojené překřížené paže mírný hmit dovnitř kruhu ve směru kroku (podle CH doleva, podle D doprava). Ve druhém taktu podobně postoupí, ale opačnou nohou mírně šikmo zevnitř kruhu (CH šikmo vpřed pravou nohou, D vlevo šikmo vzad levou nohou). Spojené překřížené paže hmit ven z kruhu. Pohyby taktů 1. – 10. se opakují až do konce první části. Tanec je doprovázen zpěvem chlapců. Pak zahraje hudba rychle druhou píseň (Neco za cibulu, neco za křen). Někteří netančící muži anebo někteří muzikanti doprovázejí hru zpěvem. Jednotlivé páry tančí dvojím způsobem:
A) Chlapci pustí dívky a po celou dobu stojí nebo mírně cifrují na místě a tleskají do dlaní (na každou dobu 1 potlesk, 3x v taktu pravou dlaní do levé). Dívka – ruce v bok – se otáčí na místě před CH přešlapováním z nohy na nohu vpravo (3 krůčky v taktu, vykročí pravá noha).
B) Nebo dvojice se uchopí jako k vrtěné a tančí na místě -víření vpravo nebo vlevo jako u vrtěné. Říkali tomu, že „sa tancu­je vrtěná“.
Tanec se několikrát přetančil a při tanci se zpívávalo, alespoň ze začátku. Jednotlivé dvojice se postupně blížily ke stolu, za nímž seděl stárek. Jakmile tanečník tanečnici tímto způsobem přivedl ke stolu („zavedl“), tanečnice zaplatila a pak přicházela ke stolu další. Tanečnice, která zaplatila do talířku, byla chlap­cem uvedena zpět na své místo. CH si vzal další dívku, kterou tancem zaváděl. Někdy se tak dělo tancem, jindy ji jenom zavedl.

Tančí a hrají jako v J. 17