• English

Zřizovatel:

H. 7 SLOVENSKÁ ZE SVATOBOŘIC

Svatoborský dvorek, svědčí mu dvorkem byt,
mojej galánečce svědčí po něm chodit,
mojej galánečce svědčí po něm chodit.

 

Za našim huménkem nade dvorem,
zatočil sa šohaj s vraným koněm,
milá naňho volá, vráta mu otvírá, pojeď honem.

Otec doma krávy dójí,
matka zase céru strójí,
ej, běž cérečko, běž k muzice,
je tam chlapců na tisíce.

Tanec má dvě části:
I. Předzpěv taneční písně.
II. Víření „zvŕtaným“ krokem v držení za pokrčené pravé paže (CH i D drží svého partnera pravou dlaní zespod za jeho loketní kloub). Paže jsou polonapjaté. Při víření doleva podobně levou rukou. Vnější paže připaženy.

Popis jednotlivých figur a kroků:
I. Zpěv taneční písně
CH se postaví před muziku a zazpívá obvyklým způsobem s přenášením váhy těla stranou střídavě na pravou a levou nohu první sloku taneční písně. D stojí opodál a v závěru zpěvu na tanečníkův pokyn přistoupí k němu. Pokud ještě tanečník zpívá, stojí D šikmo vpravo za ním (bez držení) a souhlasně s ním přenáší sama také váhu těla. Ruch pohybu D je menší nežli u CH. CH i D přenášejí váhu těla na místě s mírným napínáním a pokrčováním kolen a s natáčením v bocích.

II. Víření
Hudba přehrává předzpívaný nápěv jedenkrát. CH a D se uchopí shora popsaným způsobem k víření v postavení pravými boky k sobě navzájem pod pravými lokty, levé paže připaženy. V tomto postavení víří krokem se zvrtem na vnitřní noze.
1. takt – a: CH i D vysunou pravou nohu po obloučku, noha došlápne celým chodidlem na zem, špice mírně vytočena ze­vnitř.
b: Nadnesením na přední části pravého chodidla (pata odle­pena od země asi 5 cm) a zvrtem na přední části chodidla (pata se natočí doleva) se dvojice otočí asi o 45° vpravo. Levá noha předkročí před nohu pravou a došlápne celým chodidlem shora na zem, špice vtočena dovnitř před špici pravé nohy.

Na začátku dalšího taktu se na vnější nohu přenese váha těla, tím se uvolní pravá noha a současně se připraví ke kroku vpřed jako v prvním taktu. Na konci pohybové fráze se jedním zvrtaným krokem přetočí dvojice levým bokem k sobě, chytne se navzájem pod levými lokty a víří doleva. Nyní vykračuje vnitřní (levá) noha. Pokud je píseň delší, je možno změnit ještě jednou směr a vířit znovu doprava. Takto se střídá až do konce tance předzpěv taneční písně s vířením. V každém taktu se dvojice otočí asi o půl kola. Končí-li víření v držení za levé lokty, může tanečník tanečnici uvolnit tak. že jej obejde zleva zadem doprava na své původní místo.

Tančí Oldřich Krejčí (1914) a Věra Krejčí (1927) ze Svatobořic, hraje Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína jako v H. 5.