Zřizovatel:

H. 8 RÚCHOVÁ – SLOVENSKÁ Z RATÍŠKOVIC

V ratiškovských dolinách, v ratiškovských dolinách,
rozmarýn rozkvétá, rozmarýn rozkvétá.
Chodívá k nám šohajek, chodívá k nám šohajek,
ode mňa ho pýtá, ode mňa pýtá.

[: Nepýtaj ho ode mňa :], [: ode mňa od saméj :],
[: pýtaj si ho od otca :], [: od mamičky mojéj :].

Je to svatební obřadní slovenská, tančená ženichem s ne­věstou a ostatními mládenci a družkami před domem nevěstiným po příchodu z oddavek. Jednotlivé dvojice stojí ve skupině čelem k domovním dveřím. D po pravici CH. CH obejme pravou rukou D v pase. D položí levici ohnutou v lokti přes chlapcovo pravé rameno (prsty směřují ke středu zad). Ženich i ostatní mládenci drží v levé ruce „svatební rúcho“ – velký turecký šátek připevněný na žerdi jako praporec, nahoře s kytkou. CH drží žerď v levé ruce a opírá ji o své levé rameno, špice praporce s kyticí nahoře je šikmo nad jeho hlavou. D uchopí pravou rukou pokrčenou v lokti volný vlající cíp praporce a přitáhne si ho za svojí hlavou ke svému pravému rameni. Takže jednotlivé dvojice jsou zčásti těmito praporci zahaleny. V tomto postavení a držení zpívají taneční píseň.
I. Pohyby při zpěvu taneční písně
CH předzpěvují první sloku taneční písně ve volném tempu (v souborovém předvedení zpívají s CH i D). Dvojice za zpěvu písně přenáší váhu těla v lichých taktech oba na levou nohu. v sudých taktech na pravou nohu. Přenášení váhy těla je provázeno mírným zakroužením dvojice na místě ve směru výkročné nohy. Podobně jako u shora popsaných tanců z Kyjovska.

II. Víření dvojice na místě kolem společné osy v uvedeném postavení a držení vpravo i vlevo stranou
Hudba zrychlí předzpívaný nápěv. Dvojice víří do poloviny nápěvu vpravo stranou (D couvá, CH postupuje vpřed). Od polo­viny nápěvu pak opačným směrem (CH couvá, D postupuje vpřed).
Popis kroků – víření doprava:
1. takt – a: CH i D podřep na vnitřní noze.
b: D krok pravou (vnější) nohou vzad s odpérováním v kolenou nahoru. CH krok vnější (levou) nohou vpřed rovněž s odpérováním v kolenou. Oba došlápnou mírně na přední část chodidla, takže celá dvojice se nadnese.
2. takt – a: Malý krok vnitřní nohou na celé chodidlo, D vzad, CH vpřed, noha v koleně povolí do mírného podřepu.
b: Krok vnější nohou s nadnesením, D vzad, CH vpřed.
Takto víří až do konce první části. V posledním taktu první části přešlápnou ještě jednou tanečním krokem slovenské na místě, podobně jako na začátku, a v další části víří opačným směrem (CH postupuje vzad, D vpřed) až do konce přehrávky.

Následuje zpěv další sloky a opět tanec jako po prvé sloce. Takto se postupně přezpívá a přetančí celá píseň k tanci „pod rúchama“.

Tančí a hrají členové souboru Konopa z Ratíškovic Jiří Gajdík (1966) a Blanka Uhlíková (1975), Josef Koplík (1966) a Jana Koplíková (1966), Jaroslav Macek (1968) a Eva Antošová (1974), Jiří Příkaský (1966) a Ilona Příkaská (1970), Emil Souček (1958) a Věra Součková (1959), muzika ve složení Jan Slaměna (1940) prim, Jaroslav Matula (1943) housle-terc, Václav Horák (1943) viola-kontr a Pavel Skopal (1937) kontrabas.