• English

Zřizovatel:

B. 42 MAZURKA Z PRACE

Allegretto

D.C. al FINE senza

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. CH uchopí levicí shora levici D předpažmo, hřbety obou rukou nahoře. Pravé ruce založeny v bok.

1. – 3. takt: Dvojice tančí prudkou vydupávanou mazurku vpřed:

a: Vykročí pravá noha výdupem vpřed, levá noha odmrští vzad do poohnutí zánožmo.
b: Přeskok na levou nohu na místo kde stála prve pravá noha, pravá noha vymrští v koleně prudce vpřed do přednožení mírně dolů, špička napjata.
c: Ještě jeden poskok na levé noze, pravá přitáhne špičkou k holeni levé nohy, koleno vysoko pokrčeno, špička napjata.

2. – 3. takt = 1. takt.

4. takt: D přebíhá předem třemi klusovými kroky k levému boku CH s otočením kolem vlastní osy o 360° a přechytnou se za pravé ruce, levé v bok, CH přitom přešlapuje třemi krůčky na místě.

5. – 8. takt =1.-4. takt, ale opačnýma nohama, v 8. taktu přebíhá D zpět k pravému boku CH s otočením o 360° doprava, CH přešlapuje třemi krůčky na místě. Takto až do konce tance.

Tančí členové souboru Křenovák z Křenovic u Slavkova Jiří Andrášy (1973) a Marcela Žampachová (1969), Pavel Kope­ček (1976) a Lenka Štěpánková (1968), Hanuš Mazel (1957) a Olga Kráčmarová (1959), Petr Sklenář (1962) a Lenka Orálková (1959), hraje muzika souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna jako v B. 1.