Zřizovatel:

B. 43 TROJÁK I A II Z KORYČAN

Melodie jako v B. 40.
Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Spojené paže směřují vpřed po kruhu.

I. variant
1. takt – a: Poskok na místě na vnitřní noze, vnější se dotkne špičkou země šikmo zevnitř.
b: Poskok na místě na vnitřní noze, vnější se dotkne špičkou země přednožmo dovnitř (špičky CH a D se téměř dotýkají).
2. takt: Dvojice se otočí jedním krokem houpavé a mírně skočné polky o půl kola doprava. CH vykročí levou, D pravou nohou (vnější).
3. takt = 1. takt, ale v postavení D uvnitř, CH vně a opačnou nohou („trojhran“ opisuje D levou, CH pravou nohou).
4. takt = 2. takt, ale opačnou nohou. Dvojice by měla skončit v původním postavení.
Takto se tančí až do konce nápěvu.

II. variant
Tančí se ve stejném držení a postavení, jako u prvního variantu.
1. takt -a: Poskok na místě na vnitřní noze, vnější vykopne šikmo přednožmo zevnitř mírně dolů. Špička vykopnuté nohy není napjata, ale pata směřuje dolů a špička šikmo vzhůru zevnitř.
b: Poskok na místě na vnitřní noze, vnější švihem ohne v koleně šikmo dovnitř křížem před nohu stojnou. Špička pokrčené nohy není napjata, ale ve stejné poloze jako v a) (pata je těsně u kolena a špička vnější nohy míří šikmo zevnitř dolů).
2. takt: Dvojice se otočí jedním krokem houpavé a mírně skočné polky o půl kola doprava. CH vykročí levou, D pravou nohou (vnější).
3. takt = 1. takt, ale v postavení D uvnitř, CH vně a opačnou nohou.
4. takt = 2. takt, ale opačnou nohou. Dvojice by měla skončit v původním postavení.
Takto se tančí až do konce nápěvu

Tančí členové souboru Křenovák z Křenovic u Slavkova jako v B. 40, navíc Zdeněk Mixa (1971) a Miroslava Mazlová (1960), hraje muzika souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna jako v B. 1.