Zřizovatel:

E. 9 ŠLAPÁKY z Jiviny u Sychrova a z Proseče u Českého Dubu

Uhodila jedna z půlnoci hodina,
ještě se můj milej po ulici toulá.

Netoulá, netoulá, nemůže tam býti,
nechce mu Andulka dveře otevříti.

Šlapák z Dolního Pojizeří (také z Mladějova)

Dvojice v zavřeném držení, v postavení po kruhu, CH levým bokem do kruhu, tančí se na místě a po kruhu.
1. takt: a) dva krátké kroky bez otáčení po kole, CH začíná pr. n., D 1.,
b) dva kroky na místě s otočením o 90° vpravo.
2. takt: a) CH 1 obkročák pravou n., D 1.,
b) obkročák druhou nohou s otočením o 270° vpravo, opakování CH tančí vpřed, D pozadu.
3. – 4. takt = 1. – 2. taktu.
5. – 8. takt = 1 . – 4 . taktu.
9. – 12. takt: CH a D se pustí a v závěsu za pravé lokty tančí 8 kroky 2 zátočky vpravo, levá ruka volně připažena.
13. – 16. takt: Totéž, zátočky vlevo.

Kroky v lichých taktech jsou skoro na místě, obkročáky v sudých taktech jsou měkce vypérované.

Popis: P. Krejčí, zápis 1954, s. 91 – 92.
Šlapák z Proseče u Českého Dubu – „na dlouhý krok“

Háječku, háječku tichý, v tobě zpívá slavíček,
tys byl včera toho svědkem, když mě líbal syneček.
Slavíčku, slavíčku, proč ještě nezpíváš,
Jeníčku, Jeníčku, proč mě nelíbáš?

Tančí se po kruhu v zavřeném držení.
1., 3., 5., 7. takt a další všechny liché: 2 dlouhé šlapákové kroky – našlapované na celé chodidlo, s otáčením o 180° vpravo a vlevo.
1. takt: CH vykročí pr. n., D 1. n. ve směru otáčení vpravo, směr se střídá po 4 taktech, před změnou poslední krok je dupavý.
V lichých taktech se nohy zvedají výše, než obvykle, ale ne tak vysoko jako u „dvoukročáků“.

Tanec shodný s popisem P. Krejčího, cit. sbírka, s. 48 – 49, zápis 1950.
Nácvik tance: J. Hanajová

Tančí a hrají členové souboru Nisanka z Jablonce nad Nisou jako v E. 1, zpívají Jana Hanajová (1955), Pavla Hanajová (1979), Jiří Křapka (1976). Jana Matyášová (1976). Zuzna Raková (1973), Radka Šilhánová (1968) a Patrik Vanča (1978).