Zřizovatel:

D. 2 SALÁT z Jíkve u Nymburka

Salát je typem párového tance s proměnlivým taktem, pravidelné dvoudílné formy a s osmitaktovou vložkou: OOSS/OOSS/OOOO/ OOSS/OOSS.

Tančí se v držení zavřeném po kole. Tanečník začíná levou a tanečnice pravou nohou.
1. – 2. takt: Hladký obkročák na dva rázy (kroky).
3. – 4. takt: Hladká sousedská.
5. – 6. lakt= 1. – 2. taktu.
7. – 8. takt = 3. – 4. taktu.
9. – 16. takt: Lehce poskočný obkročák, CH opět 1. n., D pr. n.
17. – 18. takt: Celý obkročák (na dva rázy) hladký.
19. – 20.takt: Hladká sousedská..
21. – 22. takt = 17. – 18. taktu.
23. – 24. takt: Hladká sousedská.

Původní zápis a popis pochází od Aug. Hajného (ČL 3, 1894, s. 440)4. který upravil do této podoby Sv. Šebek ve sbírce Lidové písně a tance z Nymburska,37 č. 83, s. 112. Soubor zvolil zkrácenou vložku.
Taneční příprava: D. Stavělová
Hudební úprava: M. Rychta

Tančí a hrají členové Souboru Josefa Vycpálka z Prahy, tanečníci jako v D. 1, muzika také jako v D. 1, ale navíc Leona Háčiková (1968) cimbálek a Lubomír Tyllner (1946) lesní roh.


Poznámky:

4 Hajný, Aug.: České tance, ČL 3, 1894, s. 436, 497 – 509.