Zřizovatel:

E. 7 MANŽESTR a DVOUKROČÁK z Horních Pasek pod Ještědem

Zatím naším plotem hustým tam tě,
holka neopustím, tramtatatatam.

Dvojice v postavení proti sobě (CH zády do kruhu), dvojice se drží za obě ruce. Tančí se po obvodu kruhu v tomto postavení.

1. – 2. takt: 2 přísunné kroky vpravo, CH pr., D 1. nohou, paže se pohybují v každém taktu ve směru kroků a zpět.
3. – 4. takt = 1 . – 2 . taktu: Opačnýma nohama vlevo, začátek pohybu rukou vlevo podle CH.
5. – 8. takt: a) 7 cvalových kroků vpravo (dva v 1 taktu),
b) dvojice se pustí, CH se otočí o 360° vpravo, D vlevo.

Dohra se tančí v zavřeném držení dvoukročákem vykláněným do stran po kruhu:
1. takt: a) CH krok pr., D 1. nohou,
b) CH skrčí 1. n. přednožmo, koleno zaměřené do strany, poskok na pr. n., D opačnou nohou, a skrčení přednožmo v uměřené výšce, CH skrčení nohy – koleno až do výšky pasu, chodidlo nohy rovnoběžně se zemí a pata je výše než kotník stojné nohy.

Při poskoku trup prudkým pohybem umožní otočení dvojice o 180°. Osa trupu zůstává vzpřímená, hlava vztyčená.
Na základě zápisu v cit. sbírce P. Krejčího, s. 30 a 28 – 28 ? (dvoukročák z Trávníčku u Sychrova) popis snímku H. Laudová.
Nácvik tance: J. Hanajová

Tančí a hrají členové souboru Nisanka z Jablonce nad Nisou: Jiří Křapka (1976) a Jana Klokočníková (1977), Patrik Vanča (1978) a Jana Matyášová (1976), Martin Vaňátko (1965) a Alena Francová (1959), muzika jako v E. 1, také zpívají Pavla Hanajová (1979), Zuzana Raková (1973), Radka Šilhánová (1968) a Zdeněk Zapadlo (1969).