Zřizovatel:

E. 6 KRAJCPOLKA ze Žďáru u Svijan a Budíkova u Českého Dubu

Varianty z obou obcí jsou nepatrné. Jsou zapsány od informátora, který tanec poznal ve Frýdlantu a přenesl ho na Žďársko. Dvojice v postavení proti sobě, CH zády do kruhu, D čelem v zavřeném párovém držení.
1. takt: a) krok a přísunný krok (var. polkový krok), CH pr. n. vpřed, D 1. n. vzad,
b) krok s otočením o 90° vpravo, CH pr., D 1. n.,
2. takt: a) CH krok 1. n. vzad, D pravou vpřed,
b) CH a D poskok na téže noze, druhou skrčit přednožmo s malým pohybem vpřed.
3. – 4. takt = 1. – 2. taktu, opačnou nohou.
Takty 1. – 4. se opakují ad libitum, stále v otáčení vpravo.

Nastudováno podle cit. sbírky P. Krejčího, 14 s. 85. Krajcpolka I.

Krajcpolka II. z Budíkova tančená na hudbu pocházející (shodně s Kr. I.) z této lokality v témže tanečním podání jako Kr. I.

Nácvik tance: J. Hanajová
Popis H. L. – úprava podle P. Krejčího

Tančí a hrají členové souboru Nisanka z Jablonce nad Nisou jako v E . 1