Zřizovatel:

E. 5 MAZURKA ze Sobotky a Staňkovy Lhotky

Dvojice v postavení vedle sebe, 1. boky do středu kruhu; CH drží D pravou paží kolem pasu, 1. ruku předpaženu volně poníž, D je levou paží zavěšena na pr. rameni Ch, pr. ruku též v předpažení.

Hlavním motivem tance je přehazování dívky z jedné strany na druhou.
1. takt: a) důrazné nakročení 1. n. vpřed po směru kruhu,
b) oba výdrž, váha na přednožené noze,
c) CH a D přeskok pr. nohy na místo, kde stála 1. noha.
2. – 3. takt = 1. taktu: Ve 3. době se však D odrazí 1. nohou a vyskočí vysoko s natočením čelem k CH, přitom se opře o chlapcovo rameno 1. rukou, CH jí pomáhá pr. rukou.
4. takt: a) D dokončí přeskok k levé straně CH boku, CH stojí v důrazném nakročení 1. nohy na místě,
b) D po doskočení přenese váhu na obě nohy a zavěsí se pr. rukou za CH 1. rameno, CH přísun pr. nohy k levé. 1. paži kolem pasu D,
c) Ch a D výdrž.
5. – 8. takt = 1. – 4. taktu: Přeskok D zpět vpravo.
9. – 10. takt = 3. – 4. taktu.
11. – 12. takt = 7 . – 8 . taktu.
13. – 14.takt = 3. – 4. taktu.
15. – 16. takt: Přeskok D vpravo a vlevo.
Tato fáze přeskoků vlevo a vpravo se může různě variovat: na snímku po přeskočení nalevo a napravo rychlé přehození D vpravo a vlevo.
Popis na základě záznamu ve sbírce P. Krejčího, s. 88 – 89 Mazurka III . – zkráceno H. L. Taneční úprava: J. Hanajová

Tančí a hrají členové souboru Nisanka z Jablonce nad Nisou: Jiří Křapka (1976) a Jana Klokočníková (1977), Jiří Franc (1957) a Michaela Sudová (1957), Patrik Vanča (1978) a Jana Matyášová (1976), Zdeněk Zapadlo (1969) a Radka Šilhánová (1968), muzika jako v E. 1.